Kỹ thuật Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính (Financial Statement Analysis – FSA) là một quá trình sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá tình hình tài chính của công ty. Nó hữu ích để xem xét sự biến động của các biến số và suy ra một quan điểm duy trì về sức mạnh của công ty. Để thực hiện được FSA, người ta phải có những kiến thức về kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính (FSA). Phân tích bao gồm đánh giá các chỉ số quan trọng như liên quan đến giá trị cổ phiếu, tài sản, nợ phải trả, và lợi nhuận.

Các khái niệm cơ bản của FSA

Trước khi bắt đầu phân tích FSA, người ta cần hiểu được một số khái niệm cơ bản. Các thuật ngữ của FSA bao gồm:

 • Tài sản: Tất cả các tài sản được kê khai trong báo cáo tài chính, bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
 • Nợ phải trả: Mọi khoản nợ của công ty được kê khai trong báo cáo tài chính. Điều này bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận là sự khác biệt giữa tài sản và nợ phải trả. Khi lợi nhuận tăng, công ty có thể đổi mới hoặc mua lại các cổ phiếu của mình.
 • Giá trị cổ phiếu: Giá trị cổ phiếu là giá bán hoặc giá mua của cổ phiếu của công ty. Khi giá trị cổ phiếu tăng, nó có nghĩa là công ty đang giảm độ thị phần của mình và có thể được xem xét để đầu tư trong tương lai.

Kiến thức cơ bản của FSA

Một khi hiểu được các khái niệm cơ bản trên, người ta cần hiểu các kỹ thuật cơ bản của FSA. FSA có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phân tích như:

 • Chỉ số tài chính: Chỉ số tài chính là công cụ phân tích thường dùng để đo lường tình hình tài chính của công ty. Một số ví dụ bao gồm tỷ lệ vay nợ, tỷ lệ lợi nhuận trên giá trị cổ phiếu và tỷ lệ thu nhập tích lũy.
 • Phân tích đối soát: Phân tích đối soát giúp xác định xem các đối tượng của một công ty có phù hợp với lịch sử của họ hay không.
 • Phân tích mối quan hệ: Phân tích này giúp hiểu liên quan giữa các biến số khác nhau trong báo cáo tài chính.
 • Phân tích giá trị hợp lý: Phân tích này dùng để đo lường giá trị của cổ phiếu.

Ý nghĩa của FSA

FSA có nhiều ý nghĩa:

 • FSA có thể giúp chủ doanh nghiệp cải thiện quy trình quản lý và giúp công ty quyết định các chiến lược tài chính phù hợp.
 • FSA có thể giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tính toàn vẹn và sức mạnh của công ty.
 • FSA cũng có thể được sử dụng để so sánh các công ty khác trong cùng một lĩnh vực để xem ai làm việc tốt nhất.
 • FSA còn có thể giúp chủ doanh nghiệp đưa ra dự đoán về tình hình tài chính tương lai của các công ty.

Kết luận

FSA là một quy trình cần thiết để giúp các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sức mạnh của công ty. Nó hữu ích để đánh giá tình hình tài chính của công ty và cũng có thể được sử dụng để so sánh các công ty khác trong cùng một lĩnh vực. FSA còn có thể giúp các doanh nghiệp làm nên cho tương lai của họ.

0838.386.486 gọi điện thoại