Không phát sinh thuế TNCN: Nộp quyết toán cá nhân

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cơ thể pháp lý được thiết lập bởi Luật Thuế về thu nhập cá nhân (TNCN) với ý tưởng là một cá nhân có mức thu nhập dưới mức thuế cá nhân được quy định và không cần thiết phải nộp quyết toán thuế. Điều này thường được xem là một ưu đãi hữu ích đối với những người cần nó nhất như những người giàu có, những gia đình nghèo và những người trẻ trưởng thành.

Người được quyền không phát sinh thuế TNCN

Một số dạng thu nhập của các cá nhân luôn luôn là không phát sinh thuế TNCN. Trong đó, bao gồm:

  • Thu nhập từ các khoản tiền bảo hiểm: bao gồm thu nhập về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu nhập về bảo hiểm sức khỏe và thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm tuỳ thuộc.
  • Thu nhập từ lương và Phụ cấp: Bao gồm lương và phụ cấp hàng tháng và các tiền thưởng như những món quà Thiên thần, tiền thưởng năm hoặc coi như tổng lương năm cho các nhân viên văn phòng.
  • Thu nhập từ lãi suất ngân hàng: Thu nhập từ các lãi suất ngân hàng, bảo lãnh hoặc các sản phẩm tiết kiệm khác.
  • Tiền cổ phần, quỹ đầu tư: Bao gồm thu nhập từ tài sản và các giao dịch cổ phiếu, quỹ đầu tư trong các cổ phiếu và cổ phiếu lợi nhuận của các cổ phiếu.
  • Tiền thuê nhà: Bao gồm thu nhập về thuê nhà được hưởng từ các nhà đầu tư nhà.

Tác động của Không phát sinh thuế TNCN

Không phát sinh thuế TNCN có thể cung cấp lợi ích lớn với những cá nhân hoặc các gia đình bị mục tiêu bởi các luật thuế, bao gồm:

  • Giảm thiểu thời gian và công sức để thu thập, nộp và nộp biểu đố thuế.
  • Giảm thuế thu nhập từ nguồn thu nhập chỉ định.
  • Giảm thuế bằng cách cộng lại thu nhập khóa lại vào mức thuế của những năm trước để lấy lại phần thuế bị thiếu.
  • Tiết kiệm số tiền thuế nộp trong thời gian ngắn.

Quyền và trách nhiệm nộp quyết toán TNCN

Mọi người đều có trách nhiệm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo luật. Trong trường hợp mà trách nhiệm nộp thuế được giao cho công ty, nhà tài trợ và một số hợp đồng khác, những người đó vẫn cần phải được cung cấp với tài liệu chứng minh để xác định trách nhiệm của họ như thể nói rõ tỷ lệ thuế của họ và mức cố định thuế cần được nộp. Trong trường hợp cá nhân không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, nộp quyết toán thuế vẫn là trách nhiệm của cá nhân và phải được thực hiện trước ngày 30/06 của mỗi năm thuế.

Cách tính không phát sinh thuế TNCN

Để tính xem mình có được áp dụng không phát sinh thuế TNCN hay không, hãy chia tổng thu nhập của bạn cho mức thuế cá nhân hiện hành và so sánh kết quả với thu nhập của bạn ở từng năm. Nếu tổng thu nhập của bạn dưới mức thuế cá nhân hiện hành, bạn sẽ không phát sinh thuế TNCN.

Tuy nhiên, nếu tổng thu nhập của bạn vượt quá mức thuế cá nhân hiện hành, bạn sẽ phải nộp quyết toán thuế TNCN cho các năm trước đó. Trong trường hợp này, bạn sẽ được tự nguyện trả thêm thuế để bù đắp thiếu sót thu nhập so với những năm trước đó.

Kết luận

Trên cơ sở các thông tin trên, có thể thấy rằng thuế thu nhập cá nhân là một trong các loại thuế và bạn cần biết trách nhiệm của bạn với mức thuế cá nhân hiện hành và không phát sinh thuế TNCN. Việc tính toán không phát sinh thuế TNCN trong các năm trước giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý và hợp pháp trước khi nộp quyết toán thuế TNCN cho nguồn thu nhập của bạn.

0838.386.486 gọi điện thoại