Khi nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (CIT) là món đồ đắt tiền của chính phủ của các địa phương. Tuỳ thuận của các quy định và luật, các cá nhân hoặc tổ chức đều phải đóng thuế CIT trong một số trường hợp cụ thể. Nghĩa là các cá nhân hoặc tổ chức phải quyết toán thuế CIT trong đó.

Lịch quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chính phủ của các địa phương đã đề ra các lịch quyết toán CIT và đóng thuế theo các lịch quyết toán cụ thể. Việc quyết toán thuế CIT có thể thực hiện trước hay sau thời hạn đã đề ra. Thời hạn quy định cụ thể sẽ phụ thuộc vào nơi bạn định cư. Trong một số trường hợp, các cá nhân và tổ chức phải quyết toán thuế CIT mỗi tháng hoặc mỗi quý.

Khi nào phải quyết toán CIT?

Bạn phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi:

 • Bạn kinh doanh và đã đạt được mức doanh thu lớn hơn giới hạn thuế CIT
 • Bạn có lợi nhuận gộp khi có thu nhập từ các nguồn khác nhau
 • Bạn sở hữu bất động sản và nhận thu nhập từ nó
 • Bạn tham gia các chương trình khuyến mãi, chế độ bảo hiểm, hoặc chương trình khuyến mãi
 • Bạn đầu tư vào các tài sản

Không có một lịch quyết toán chung vì các địa phương có thể tuỳ biến quy định của họ. Do đó, bạn cần phải kiểm tra quy định cụ thể của bạn để tìm ra ngày quyết toán và đóng thuế thu nhập cá nhân của bạn.

Thứ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Để thu trọn thuế thu nhập cá nhân, cần hiểu rằng bạn cần tuân thủ các thứ tự nêu trên. Làm như vậy sẽ giúp giảm rủi ro và đảm bảo rằng bạn sẽ không tốn kém nhiều thời gian để đối soát thuế. Đây là thứ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Tính toán doanh thu của bạn đối với mục đích thuế CIT
 • Tìm hiểu về quy định và dựa trên đó xác định doanh thu đóng thuế
 • Tính tổng số thu nhập thuế cần quyết toán trong một tháng hoặc quý định sẵn
 • Tính toán tổng số tiền thuế phải đóng và gửi đến cơ quan thuế trong thời gian quy định
 • Kiểm tra hóa đơn và đối soát thuế
 • Gửi bảng kê tổng hợp trong một tháng hoặc quý đến cơ quan thuế

Tuy các thứ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể khác nhau, nhưng bạn luôn nên tuân thủ thứ tự như vậy để hạn chế rủi ro và đảm bảo rằng bạn sẽ không tốn kém thời gian khi đại diện đối soát thuế. Không hề dễ dàng làm việc như vậy, nhưng thực hiện các thứ tự nêu trên sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn tuân thủ các qui định và luật của chính phủ của bạn.

0838.386.486 gọi điện thoại