Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online

Thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax – PIT) là một phần không thể thiếu trong việc hệ thống thuế của mọi nước. Việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online là một công việc phức tạp và cần được đảm bảo chính xác. Tuy nhiên, để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến cần chú ý một số điểm quan trọng sau:

1. Lĩnh vực ứng dụng

Trước khi khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online, người dùng cần biết được lĩnh vực của hệ thống khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online này. Để tránh giảm sự an toàn khi sử dụng, người dùng nên kiểm tra xem các chức năng của hệ thống khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online có chứa các tính năng nào sau đây hay không:

 • Tự động khai
 • Khai quyết toán một lần
 • Quản lý lịch sử khai quyết toán
 • Thanh toán trực tuyến
 • Hỗ trợ trực tuyến

2. Hoàn tất đăng ký

Sau khi đã biết được lĩnh vực ứng dụng của hệ thống khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online thì người dùng cần hoàn tất quá trình đăng ký. Đây là bản khai thuế dữ liệu thu nhập của bạn. Để hoàn tất quá trình đăng ký, người dùng cần cung cấp các thông tin cá nhân sau:

 • Họ và tên
 • CMND
 • Địa chỉ
 • Thông tin ngân hàng
 • Mật khẩu cấp 2

3. Tải bảng khai quyết toán

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, người dùng cần tải bảng khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, gồm có các chỉ số thuế, các điều khoản áp dụng, thông tin hỗ trợ, bảng chỉnh sửa và cập nhật thông tin. Các bạn cần tải về bảng này và điền các thông tin cần thiết vào bảng khai quyết toán.

4. Điền thông tin cần thiết

Sau khi đã tải bảng khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người dùng cần điền đầy đủ thông tin vào các trường thông tin. Thông tin cần cung cấp bao gồm:

 • Chức danh
 • Mã số thuế
 • Thu nhập tính thuế
 • Thu nhập trước thuế
 • Địa chỉ liên lạc

5. Xác nhận và hoàn tất khai quyết toán

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, người dùng cần xác nhận thông tin và hoàn tất các bước khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online. Người dùng cần kiểm tra lại các thông tin đã nhập vào bảng khai thuế trước khi nộp để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin. Việc này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng thuế của bạn được khai quyết toán chính xác và được thanh toán đúng thời hạn.

0838.386.486 gọi điện thoại