Hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những loại thuế chính của quốc gia, và quy trình quyết toán TNCN là điều rất quan trọng cho cả các cá nhân và doanh nghiệp. Hiểu rõ về quy trình và các yêu cầu liên quan đến quyết toán TNCN có thể tránh bạn tránh bị phạt nếu bạn sai sót trong quá trình quyết toán.

Mục lục

 • Tổng quan về quy trình quyết toán TNCN
 • Yêu cầu chuẩn bị trước khi quyết toán
 • Các bước quyết toán TNCN
 • Định hình thời hạn ghi nhận và trả thuế
 • Các lưu ý khi làm thủ tục quyết toán

Tổng quan về quy trình quyết toán TNCN

Quy trình quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một quy trình quy định cách thức cá nhân và các tổ chức đều phải thanh toán thuế của họ. Quy trình này bao gồm các quy định của pháp luật, tờ khai, xác nhận và trả thuế. Trước khi quyết toán, các cơ quan thuế sẽ yêu cầu bạn đề nghị, chuẩn bị và gửi tờ khai thuế. Khi đã có tờ khai thuế được tạo ra, cơ quan thuế sẽ xác nhận và duyệt tờ khai. Sau đó, bạn có trách nhiệm trả thuế theo thời gian quy định.

Yêu cầu chuẩn bị trước khi quyết toán

Trước khi quyết toán TNCN, cá nhân phải chuẩn bị các thông tin cần thiết để hoàn thành tờ khai tùy theo quy định của luật thuế. Để xác định các thông tin cần chuẩn bị, các ứng viên cần sử dụng các tài liệu chính thức và chính sách thuế của cơ quan thuế. Các yêu cầu chuẩn bị thông tin cần thiết có thể bao gồm:

 • Giấy tờ xác nhận nghề nghiệp: Toà soạn, quản lý, giải trình hồ sơ chứng minh nhân thân và chứng từ, giấy tờ xác nhận nghề nghiệp và các loại giấy tờ khác.
 • Tài khoản ngân hàng: Để trả thuế TNCN, các ứng viên cần phải cung cấp thông tin về tài khoản của họ hoặc tài khoản của nhà tài trợ.
 • Chứng minh thu nhập: Để xem xét việc quyết toán TNCN, cá nhân cũng cần cung cấp các chứng minh thu nhập, bao gồm hóa đơn, phiếu liệu, giấy tờ giảm trừ thuế, bảng lương tháng, thẻ quỹ và thẻ ATM.

Các bước quyết toán TNCN

Quá trình quyết toán TNCN bao gồm các bước chính sau đây:

 • Xác định số tiền để trả thuế: Để xác định số tiền thuế để trả, các ứng viên phải thực hiện các tính toán cần thiết để xác định lương trả và lương trừ. Các tính toán này bao gồm các khoản khấu trừ; giảm trừ thuế; lương, chi phí tài chính; thu nhập khác và chi phí công tác.
 • Tạo tờ khai thuế: Sau khi xác định số tiền thuế cần trả, các ứng viên cần tạo tờ khai thuế và điền các thông tin cần thiết. Tờ khai thuế cần chứa các thông tin như: tên và địa chỉ cá nhân; loại thuế; thời gian quyết toán và số tiền thuế định trả.
 • Xác nhận và duyệt tờ khai thuế: Một khi tờ khai thuế đã được tạo ra, các ứng viên cần gửi tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ xác nhận tờ khai và kiểm tra các thông tin cung cấp. Nếu có gì sai sót, cơ quan thuế sẽ yêu cầu các ứng viên hoàn thiện tờ khai thuế trước khi được duyệt.
 • Gửi thuế: Sau khi tờ khai thuế được duyệt, các ứng viên phải trả thuế theo thời gian quy định. Thuế có thể trả bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Định hình thời hạn ghi nhận và trả thuế

Các thời hạn quy định khi ghi nhận và trả thuế TNCN cũng như các luật và quy định TNCN sẽ thay đổi tùy theo cơ quan thuế. Vì thế, các ứng viên cần xem xét các quy định cụ thể của cơ quan thuế trước khi quyết toán.

Các lưu ý khi làm thủ tục quyết toán

Khi làm thủ tục quyết toán TNCN, các ứng viên cần lưu ý những điều sau đây:

 • Không lỗi thời: Đừng quên hãy trả thuế TNCN trước thời hạn quy định để tránh bị phạt.
 • Khai báo đầy đủ: Để tránh bị phạt, hãy chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ thông tin trong tờ khai TNCN của bạn và cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết.
 • Kiểm tra các luật và chính sách: Để tránh bị sai sót trong quá trình quyết toán, hãy kiểm tra các luật và chính sách thuế cập nhật mới nhất của cơ quan thuế về việc thanh toán.
0838.386.486 gọi điện thoại