Hướng Dẫn Thủ Tục Hoàn Thuế TNCN

Trong trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, doanh nghiệp và cá nhân có thể hoàn lại một phần thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà họ đã đầu tư trong khoảng thời gian trước đó. Việc hoàn lại TNCN không phức tạp nhưng cần một số bước. Đây là hướng dẫn chi tiết của bạn để hoàn trả TNCN mà bạn có thể làm được một cách thành công và nhanh chóng.

Bước 1: Xem xét việc đáp ứng điều kiện

Trước khi thực hiện bất kỳ thủ tục hoàn thuế TNCN nào, bạn cần xem xét xem bạn có đáp ứng đầy đủ điều kiện chưa. Nurh có thể trả lại TNCN nếu bạn cung cấp một số thông tin sau:

  • Tờ khai thuế xác định – Tờ khai thuế cho thấy số tiền thu nhập của bạn trong năm trước.
  • Tài liệu chứng minh – Bạn cần cung cấp các chứng từ hợp lệ như biên lai ghi lại các khoản chi phí doanh nghiệp của mình.
  • Giấy xác nhận đề nghị hoàn thuế– Bạn cần có một giấy xác nhận của cơ quan thuế để xác nhận việc yêu cầu hoàn trả TNCN.
  • Tài khoản ngân hàng – Bạn sẽ cần cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của mình để hoàn trả tiền.

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, bạn có thể tiếp tục vào bước thứ hai.

Bước 2: Đăng Ký Tờ Khai Thuế

Đăng ký tờ khai thuế trước khi yêu cầu hoàn trả TNCN là một bước thiết yếu. Bạn cần điền vào biểu mẫu thuế của bạn với thông tin cá nhân của bạn. Bạn cần cung cấp các thông tin như liệu trình công tác, địa chỉ và số điện thoại. Các thông tin này sẽ được sử dụng bởi cơ quan hợp pháp thuế để đánh giá yêu cầu hoàn trả TNCN của bạn.

Bước 3: Gửi Yêu Cầu Hoàn Trả TNCN

Sau khi bạn đã đăng ký tờ khai thuế và cung cấp các thông tin cần thiết, bạn cần gửi yêu cầu hoàn trả TNCN. Bạn có thể gửi yêu cầu này bằng cách gửi một thư hoặc trực tuyến thông qua trang web của cơ quan hợp pháp thuế. Bạn cần cung cấp các thông tin bên trên cùng với các tài liệu chứng minh hợp lệ.

Bước 4: Chờ Xác Nhận

Sau khi gửi yêu cầu hoàn trả TNCN, bạn phải đợi cho cơ quan hợp pháp thuế xác nhận yêu cầu. Cung cấp các tài liệu của bạn phải chính xác và đầy đủ, nếu không nghiệp vụ của bạn sẽ bị từ chối. Tất cả cũng cần hơn một tuần để có được một thí dụi xác nhận.

Bước 5: Hoàn trả Tiền

Sau khi cơ quan hợp pháp thuế xác nhận yêu cầu của bạn, họ sẽ đề nghị hoàn trả tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Việc hoàn trả tiền thường cần từ một đến hai tuần. Sau khi tiền đã được hoàn trả, bạn có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình để biết số tiền bạn nhận được.

Việc hoàn lại TNCN là một công việc cần thời gian nhưng là cần thiết để bạn có thể lấy lại một phần tiền của mình. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các bước thực hiện trên để tránh bị từ chối và có một quy trình hoàn trả TNCN nhanh chóng và thành công.

0838.386.486 gọi điện thoại