Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam

Để thành lập một công ty cổ phần ở Việt Nam, người đầu tư cần phải làm việc theo một số thủ tục, bao gồm cả việc đăng ký công ty cổ phần với cơ quan chức năng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện các thủ tục đăng ký công ty cổ phần ở Việt Nam.

Bước 1: Lựa chọn cổ đông và định nghĩa vốn góp

Để thành lập một công ty cổ phần, bạn phải có ít nhất ba cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc công ty. Ngoài ra, bạn cũng cần định nghĩa số tiền vốn góp tương ứng của từng cổ đông.

Bước 2: Phải có Định Nghĩa Rõ Nhiệm Vụ Của Công Ty

Trước khi đề nghị visa đầu tư, bạn cần phải có một bản định nghĩa công việc cụ thể của công ty. Bản định nghĩa này sẽ bao gồm tổng quan về các hoạt động kinh doanh của công ty và những nguồn lực cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Bước 3: Đề Nghị Visa Đầu Tư

Sau khi các bước trên đã hoàn tất, bạn cần phải đề nghị visa đầu tư với cơ quan chức năng. Việc này có thể làm qua email hoặc địa chỉ thực tế.

Bước 4: Thực hiện xong Hợp Đồng Đầu Tư

Sau khi nhận được visa đầu tư, bạn cần phải thực hiện hợp đồng đầu tư với các cổ đông. Hợp đồng này cần bao gồm cụ thể về các quyền lợi và trách nhiệm của từng cổ đông trong công ty.

Bước 5: Nộp Hồ Sơ Cần Thiết Cho Cơ Quan Chức Năng

Sau khi thực hiện xong hợp đồng đầu tư, bạn sẽ lập biểu mẫu đăng ký công ty và cung cấp các tài liệu bắt buộc tượng ứng với các yêu cầu bắt buộc của cơ quan chức năng. Trong đó, các tài liệu cần thiết bao gồm:

 • Quyết định thành lập công ty;
 • Hợp đồng đầu tư;
 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Các giấy tờ chứng minh thư của các cổ đông;
 • Giấy phép kinh doanh;
 • Bảng lương của cổ đông;
 • Bản sao của Đại diện pháp luật.

Bước 6: Đăng Ký Thuế

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ phải đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế với cơ quan thuế.

Bước 7: Đăng Ký Với Cơ Quan Tài chính

Cuối cùng, bạn cần đăng ký với cơ quan tài chính. Trong quá trình đăng ký này, bạn cần cung cấp các thông tin liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Số lượng cổ đông
 • Vốn góp của từng cổ đông
 • Mục đích kinh doanh
 • Tài sản

Nói chung, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam có thể mất thời gian từ 1 đến 3 tháng. Nhưng thời gian này cũng tùy thuộc nhiều vào các yêu cầu từ các cơ quan chức năng.

0838.386.486 gọi điện thoại