Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2023 trên HTKK

Kể từ năm 2017, Hệ thống Thuế Kế toán (HTKK) đã được sử dụng rộng rãi cho việc quyết toán thuế TNDN. Người thuế có thể sử dụng HTKK để trả thuế TNDN theo các quy định của ngân sách nhà nước, chính phủ và các quy trình pháp lý khác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước quyết toán thuế TNDN năm 2023 trên HTKK.

1. Đăng ký tài khoản trên HTKK

Để sử dụng HTKK, bạn cần đăng ký trước tài khoản trên HTKK. Điều này có thể được thực hiện thông qua website của HTKK.

 • Truy cập trang web của HTKK
 • Nhập các thông tin cá nhân của bạn
 • Đăng ký một tài khoản với tên người dùng và mật khẩu
 • Xác minh tài khoản bằng email hoặc số điện thoại

2. Hoàn thành đăng ký thuế

Sau khi đã đăng ký tài khoản, bạn sẽ cần hoàn thành đăng ký thuế.

 • Truy cập trang web của HTKK
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn
 • Hoàn thành đăng ký thuế bằng cách nhập các thông tin cần thiết
 • Lưu lại thông tin đã nhập

3. Nộp thuế TNDN trên HTKK

Sau khi đã đăng ký thuế thành công, bạn có thể bắt đầu quyết toán thuế TNDN trên HTKK.

 • Truy cập trang web của HTKK
 • Đăng nhập tài khoản của bạn
 • Nộp định kỳ thuế TNDN trên hệ thống
 • Chọn mục Quyết toán thuế TNDN năm 2023

4. Nộp thông tin quyết toán

Khi bạn đã vào mục quyết toán thuế TNDN, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin quyết toán thuế TNDN.

 • Nhập chính xác địa chỉ và số điện thoại của chủ tài khoản
 • Nhập số thuế TNDN của bạn đã đăng ký trước đó
 • Nhập số tiền thuế TNDN cần quyết toán
 • Hệ thống sẽ tự động thực hiện quyết toán thuế TNDN

5. Xem nhật ký quyết toán

Sau khi quyết toán thuế TNDN thành công, bạn có thể xem nhật ký quyết toán trên HTKK.

 • Truy cập trang web của HTKK
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn
 • Chọn xem nhật ký quyết toán
 • Xem lịch sử quyết toán thuế TNDN năm 2023

Ngoài 5 bước trên, bạn cũng cần thực hiện các bước sau nữa để hoàn thành quyết toán thuế TNDN:

 • Xem các hồ sơ thuế TNDN và các thu thuế khác
 • Kiểm tra lại các khoản thuế đã nộp
 • Thực hiện thanh toán thuế TNDN trực tuyến
 • Xác nhận việc quyết toán thuế TNDN

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu các bước quyết toán thuế TNDN năm 2023 trên HTKK. Để trả thuế TNDN nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng các quy trình quyết toán thuế TNDN và hướng dẫn trên HTKK.

0838.386.486 gọi điện thoại