Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trực tuyến

Thời đại đầu thập niên 2010 đã là thời đại công nghệ và bức xúc phục chúng ta bởi những công nghệ định dạng văn bản dễ dàng sử dụng. Những công nghệ này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho những người cần quyết toán thuế TNCN. Nếu bạn là một trong số những người đó và cần tham khảo một hướng dẫn chi tiết cho việc quyết toán thuế TNCN trực tuyến, đọc bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện.

Mục lục hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trực tuyến

 • Chuẩn bị các thông tin cần thiết
 • Tạo tài khoản trên cổng quyết toán thuế TNCN
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn
 • Nộp thông tin quyết toán thuế TNCN
 • Xác thực thông tin và quyết toán thuế

Chuẩn bị các thông tin cần thiết

Làm đơn quyết toán thuế TNCN trực tuyến, bạn cần chuẩn bị các thông tin cần thiết trước khi đăng ký tài khoản. Bạn cần nhớ rằng những thông tin này cần thể hiện đầy đủ và chính xác. Những thông tin cần chuẩn bị cả cả các ứng viên là:

 • Tên công ty cần quyết toán
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ của công ty hoặc cá nhân
 • Mục đích quyết toán
 • Số tiền quyết toán
 • Số tài khoản ngân hàng của bạn

Tạo tài khoản trên cổng quyết toán thuế TNCN

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản trên cổng quyết toán thuế TNCN. Các bước đăng ký tài khoản để quyết toán thuế TNCN trực tuyến bao gồm:

 • Vào trang web cổng quyết toán thuế TNCN và nhấp vào nút “Đăng ký”.
 • Nhập các thông tin cần thiết của bạn vào các trường hợp tương ứng.
 • Kiểm tra thông tin và nhấp vào nút “Đăng ký”.
 • Kiểm tra email của bạn và nhấp vào liên kết trong email để xác nhận.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Sau khi bạn đã đăng ký tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào trang web của cổng quyết toán thuế TNCN. Việc đăng nhập sẽ yêu cầu bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Khi bạn đã đăng nhập thành công, xin lưu ý rằng bạn sẽ luôn được yêu cầu xác thực trước khi bắt đầu quyết toán thuế TNCN.

Nộp thông tin quyết toán thuế TNCN

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin quyết toán thuế TNCN vào các trường hợp tương ứng trên trang web của cổng. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần nhập các thông tin sau:

 • Tên công ty cần quyết toán
 • Mã số thuế
 • Địa chỉ của công ty hoặc cá nhân
 • Mục đích quyết toán
 • Số tiền quyết toán
 • Số tài khoản ngân hàng của bạn

Lưu ý rằng bạn cần thẩm tra và kiểm tra lại các thông tin trước khi nộp, để đảm bảo các thông tin là chính xác và đầy đủ.

Xác thực thông tin và quyết toán thuế

Sau khi nộp thông tin quyết toán thuế TNCN, bạn sẽ được yêu cầu xác thực các thông tin đã nộp. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần sử dụng mã số xác thực được gửi đến số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Thông thường, xác thực này chỉ mất một vài giây để hoàn thành.

Sau khi xác thực thành công, quy trình quyết toán thuế TNCN trực tuyến của bạn sẽ được kết thúc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về quy trình quyết toán thuế TNCN trực tuyến, hãy liên hệ với cổng quyết toán thuế TNCN. Những nhân viên tam hợp sẽ giúp bạn với mọi câu hỏi của bạn.

0838.386.486 gọi điện thoại