Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế TNCN 2023

Thuế Tổng Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) là một trong những thuế chính của Việt Nam. Việc quyết toán thuế TNCN hàng năm cũng như quyết toán đối với những nhà nộp thuế doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của luật thuế hiện hành. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách quyết toán thuế TNCN năm 2023.

1. Giới Thiệu Về Thuế TNCN 2023

Thuế TNCN là một trong những thuế chính của Việt Nam. TNCN được chia thành ba loại như sau:

 • Thuế Tổng Thu Nhập Cá Nhân (TNCN): Thuế này được áp dụng đối với các lao động là công nhân, cán bộ, viên chức và tự nghiệp trong nước.
 • Thuế Tổng Thu Nhập Doanh Nghiệp (TTND):Thuế này được áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước.
 • Thuế Tổng Thu Nhập Đối với Doanh Nghiệp Nước Ngoài (TTNN): Thuế này được áp dụng đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Lưu ý: Thu thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm TTNCN, TTND và TTNN.

2. Quy Định Quyết Toán Thuế TNCN 2023

Quyết toán thuế TNCN 2023 dựa trên Quy định của luật thuế hiện hành và có thể được thực hiện như sau:

 • Các nhà nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế để đăng ký và nộp bảng kê thuế trước khi quyết toán.
 • Sau khi nộp bảng kê thuế, cơ quan thuế sẽ nhận được biên lai thuế và các hồ sơ hợp lệ khác liên quan đến quyết toán thuế.
 • Các nhà nộp thuế phải tìm hiểu biên lai thuế để biết số tiền thuế phải nộp.
 • Sau khi biết được số tiền thuế phải nộp, các nhà nộp thuế cần nộp thuế trước khi hạn quyết toán thuế.
 • Khi đến thời hạn quyết toán thuế, các nhà nộp thuế cần kiểm tra lại hồ sơ hợp lệ và bảng kê thuế và sau đó thực hiện quyết toán thuế.

3. Hạn Chót Quyết Toán Thuế TNCN 2023

Hạn chót quyết toán thuế TNCN 2023 là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc quyết toán thuế trước thời hạn sẽ được tính làm ưu đãi thuế và có thể được hưởng một số ưu đãi khác như giảm mức thuế, giảm thời gian thanh toán…

4. Hỗ Trợ Nộp Thuế TNCN 2023

 • Các nhà nộp thuế có thể thực hiện quyết toán thuế TNCN 2023 trực tuyến thông qua các cổng thanh toán trực tuyến của các cơ quan thuế và các ngân hàng trực tuyến.
 • Các nhà nộp thuế cũng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hỗ trợ trong việc nộp thuế.
 • Các nhà nộp thuế cũng có thể tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ thuế cung cấp bởi các cộng đồng lập thuế và các công ty dịch vụ lập thuế.

5. Kết Luận

Quyết toán thuế TNCN 2023 là một quy trình quan trọng và rất quan trọng đối với bất kỳ nhà nộp thuế nào. Các nhà nộp thuế cần phải thực hiện quyết toán thuế trước hạn để được hưởng các ưu đãi thuế và có thể nộp thuế trực tuyến thông qua nhiều cổng thanh toán trực tuyến. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc quyết toán thuế TNCN.

0838.386.486 gọi điện thoại