Hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng

Quyết toán thuế Tổng cộng thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những điều phải làm của những người có thu nhập trong gia đình. Thủ tục nộp quyết toán thuế có thể thực hiện bằng cách sử dụng các ứng dụng trên mạng internet. Dưới đây là hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng, gồm 5 tiêu đề phụ:

1. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết

Để thực hiện thủ tục nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng, người dân cần phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như sau:

  • Giấy đăng ký thuế (GDT) là một thủ tục mẫu cần được trình kí và dể dàng kiểm tra để có thể định danh người đó là một cửa nhân đối với công chức của một tổ chức hoặc công ty.
  • Mẫu quyết toán thuế là một biểu mẫu của cơ quan thuế để cung cấp những chi tiết thuế cần nộp để tổng hợp các chi phí và cập nhật tổng quỹ thuế.
  • Thẻ tài khoản ngân hàng là thẻ thông tin ngân hàng dùng để thanh toán quyết toán thuế.

2. Đăng ký tài khoản trên website quyết toán thuế

Sau khi có đầy đủ những giấy tờ, người dân cần phải đăng ký tài khoản trên website của cơ quan thuế. Việc này có thể thực hiện bằng cách cung cấp những thông tin liên quan đến liên lạc của mình.

3. Đăng nhập vào tài khoản

Sau khi đã tạo tài khoản thành công, người dân cần phải đăng nhập vào tài khoản bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

4. Nộp quyết toán

Khi người dân đăng nhập thành công, họ có thể thực hiện bước nộp quyết toán thuế TNCN. Chúng ta cần điền đầy đủ các thông tin liên quan đến thu nhập của bạn trong biểu mẫu quyết toán thuế, bao gồm vốn góp, các khoản thu nhập và các khoản chi phí hấp dẫn. Người dân cũng có thể lưu lại thông tin quyết toán thuế từ nhiều nguồn và thanh toán trực tuyến bằng thẻ tài khoản ngân hàng.

5. Xác nhận việc nộp quyết toán

Sau khi hoàn thành việc nộp quyết toán, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận về việc nộp quyết toán thuế TNCN. Để xác thực việc thanh toán, bạn cần phải kiểm tra thông tin liên quan tới việc nộp thuế của mình trên website của cơ quan thuế.

Kết luận

Việc nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng cần được hoàn thành thành công để tránh bị phạt của cơ quan thuế. Việc này cũng rất đơn giản và dễ dàng thực hiện với sự hỗ trợ của các ứng dụng trên mạng internet. Do đó, người dân không cần phải đi đến cơ quan thuế để thực hiện thủ tục này.

0838.386.486 gọi điện thoại