Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua bưu điện

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua bưu điện là điều cần cẩn thận và cần làm cẩn thận. Việc nộp hồ sơ này cần phải đúng thời hạn quy định, và cần phải điền đầy đủ thông tin chính xác. Để giúp bạn đi qua hồ sơ nộp thuế TNCN qua bưu điện đúng cách, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách nộp hồ sơ này một cách chính xác nhất.

1. Xuất hóa đơn (VAT)

Trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua bưu điện, bạn cần phải truy cập vào hệ thống Quản lý thuế của Việt Nam (NLT), và xuất hóa đơn VAT từ đó để có thể nộp hồ sơ. Bạn cũng phải chắc chắn rằng bạn đã đăng ký thẻ thành viên NLT.

2. Tạo hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Tiếp theo, bạn cần tạo hồ sơ quyết toán thuế TNCN trước khi bắt đầu nộp qua bưu điện. Để truy cập vào hồ sơ quyết toán thuế này, bạn phải đăng nhập vào hệ thống Quản lý thuế của Việt Nam. Bạn cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm khoản thuế thu nhập cá nhân, loại thuế đối với nộp thuê, và ghi chú về thông tin phụ.

3. Chọn phương thức nộp qua bưu điện

Sau khi bạn đã tạo hồ sơ quyết toán thuế TNCN thành công, bạn cần chọn phương thức nộp thuê qua bưu điện từ phần “Giao dịch thuế”. Bạn phải đảm bảo rằng bạn đã chọn phương thức nộp qua bưu điện và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

4. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thông qua bưu điện

Sau khi bạn đã chọn phương thức nộp qua bưu điện, bạn sẽ được yêu cầu in hồ sơ quyết toán thuế TNCN và đóng hộp đựng hồ sơ thuế. Các hộp thư cần đóng có mực chữ viết cẩn thận và nhiều nhất cần chứa nội dung sau:

  • Tên người nộp:
  • Số thuế cá nhân:
  • Ngày nộp hồ sơ:
  • Yêu cầu nộp hồ sơ:
  • Khoản thu nhập cá nhân:

Sau khi đóng hộp thư với nội dung trên, bạn cần đến bưu điện để gửi hộp thư này, với địa chỉ là số thuế TNCN của bạn. Sau khi gửi thành công, bạn cũng cần nhận được mã ký hiệu nộp hồ sơ thuế.

5. Đăng ký và kiểm tra lịch sử nộp hồ sơ thuế

Để đăng ký và kiểm tra lịch sử nộp hồ sơ thuế, bạn cần truy cập lại vào hệ thống Quản lý thuế của Việt Nam. Bạn có thể nhập mã ký hiệu nộp hồ sơ thuế đã nhận được để đăng ký và kiểm tra lịch sử nộp thuê. Sau khi kiểm tra thành công, bạn sẽ nhận được xác nhận đã nộp hồ sơ thuế TNCN qua bưu điện thành công.

Với các bước trên, bạn có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua bưu điện một cách chính xác. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp sai sót, bạn nên đảm bảo rằng đọc kĩ hướng dẫn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc nộp hồ sơ thuế TNCN qua bưu điện.

0838.386.486 gọi điện thoại