hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế tncn

Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN nhanh chóng và hiệu quả

Gần đây, việc nộp quyết toán thuế TNCN đã trở nên quan trọng hơn, cần thiết nếu bạn muốn đảm bảo tính hợp pháp của doanh nghiệp của mình. Người quyết toán thuế TNCN cần phải hiểu được cách thực hiện nộp bổ sung nhanh chóng, hiệu quả và đúng định dạng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN nhanh chóng và hiệu quả.

1. Lý do nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.

Theo điều lệ của Bộ tài chính, các doanh nghiệp nên thực hiện đúng thủ tục nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN sau mỗi quý. Những lý do khiến các doanh nghiệp lên lịch nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN bao gồm:

 • Hợp pháp trách nhiệm: Các doanh nghiệp phải tuân thủ toàn bộ quy định về nộp thuế nhằm đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh của mình.
 • Thuế ưu đãi: Khi thực hiện nghiệp vụ nộp thuế đúng thời gian, các doanh nghiệp có thể đề nghị bảo lãnh thu nhập cao hơn và nhận được thuế ưu đãi của chính phủ.
 • Tối ưu hoá quy trình thuế: Nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN hợp lý giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá các quy trình thuế, giảm thời gian và chi phí cho việc điều chỉnh quyết toán thuế TNCN.

2. Các tài liệu cần thiết để nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.

Khi thực hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN, các doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để bắt đầu:

 • Bảng chi tiết thuế TNCN: Bảng chi tiết thuế TNCN là một bảng ghi lại tổng số thu nhập, thuế GTGT và thuế TNCN của doanh nghiệp theo quý.
 • Tờ khai thuế TNCN: Doanh nghiệp phải sử dụng tờ khai thuế TNCN để nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN thay cho quyết toán thuế TNCN đóng tại quý trước.
 • Tài liệu từ hồ sơ thuế: Nếu có các tài liệu về hồ sơ thuế của doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng cần phải sử dụng các tài liệu này để nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.

3. Thực hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, các doanh nghiệp cần tuân thủ các bước sau đây để thực hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN:

 • Bước 1: Lập bảng chi tiết thuế TNCN. Đầu tiên, các doanh nghiệp cần lập bảng chi tiết thuế TNCN bao gồm tổng số thu nhập, thuế GTGT và thuế TNCN của doanh nghiệp theo quý.
 • Bước 2: Tải tờ khai thuế TNCN. Sau đó, các doanh nghiệp cần tải tờ khai thuế TNCN để nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN thay cho quyết toán thuế TNCN đóng tại quý trước.
 • Bước 3: Nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN. Sau khi hoàn thành tờ khai thuế TNCN, các doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.

4. Cách nhanh chóng và hiệu quả nế nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN

Để nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN nhanh chóng và hiệu quả, các doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu: Các doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết như bảng chi tiết thuế TNCN, tờ khai thuế TNCN và tài liệu từ hồ sơ thuế để bắt đầu.
 • Tích hợp hệ thống thuế: Để tiết kiệm thời gian, các doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm tích hợp hệ thống thuế để tự động hoá việc nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN.
 • Tham khảo các nội dung giải thích: Bạn cũng có thể tham khảo các nội dung giải thích về quy trình nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN ở các trang web của cơ quan thuế, cũng như các trang web trung gian thuế.

5. Kết luận

Nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN là một thủ tục nhằm đảm bảo tính hợp pháp kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thực hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN nhanh chóng và hiệu quả là một công việc cần lưu ý. Việc tuân thủ các bước đề cập ở trên sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN nhanh chóng và hiệu quả.

0838.386.486 gọi điện thoại