Hướng dẫn lập bộ công thương theo Thông tư 133

Theo quy định của Thông tư số 133 của Chính phủ về việc lập bộ công thương (BCTC), lập bộ công thương là một quá trình phức tạp và yêu cầu sự chú ý chi tiết của các doanh nghiệp trọng tâm. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn biết cần làm gì để thực hiện lập bộ công thương theo Thông tư số 133 của Chính phủ.

Mục đích bộ công thương

Bộ công thương là một phần quan trọng của quá trình quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp, cung cấp thông tin về mức độ kinh tế của các doanh nghiệp trong quá trình lập kế hoạch của doanh nghiệp. Bộ công thương sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định toàn diện và đầy đủ hơn khi áp dụng những biện pháp quản lý tài chính.

Quy trình lập bộ công thương

Quy trình lập bộ công thương theo Thông tư số 133 của Chính phủ bao gồm nhiều bước, chủ yếu là:

  • Bước 1: Định cấu hình bộ công thương
  • Bước 2: Bố trí rà soát dữ liệu quản lý
  • Bước 3: Tổng hợp bộ công thương
  • Bước 4: Xác định mục tiêu bộ công thương
  • Bước 5: Tiến hành rà soát và bồi thường
  • Bước 6: Báo cáo bộ công thương

Bước 1: Định cấu hình bộ công thương

Để lập bộ công thương thành công, đầu tiên cần phải định cấu hình bộ công thương. Để làm được điều này, các bạn cần thực hiện 3 nhiệm vụ:

  • Đặt các mục tiêu kinh doanh thích hợp
  • Xác định các chi phí của doanh nghiệp
  • Xác định các nguồn thu nhập của doanh nghiệp

Bước 2: Bố trí rà soát dữ liệu quản lý

Sau khi đã cấu hình xong mục tiêu công thương, bước thứ hai là bố trí và rà soát các dữ liệu quản lý. Việc này giúp bạn có thể nhận ra các vấn đề quản lý, đặt các giải pháp hợp lí và theo dõi tiến độ thực hiện.

Bước 3: Tổng hợp bộ công thương

Khi rà soát xong dữ liệu quản lý, bước thứ ba là tổng hợp bộ công thương. Đây là một bước quan trọng vì việc này giúp bạn củng cố các kết quả quản lý, xác định được các diễn biến dự báo của công ty.

Bước 4: Xác định mục tiêu bộ công thương

Cuối cùng, bạn sẽ cần xác định mục tiêu bộ công thương của doanh nghiệp theo Thông tư số 133 của Chính phủ. Đây là một bước quan trọng vì nó sẽ giúp bạn xác định được độ dài thời gian của quá trình lập bộ công thương, giúp bạn có thể đưa ra các biện pháp hợp lý.

Bước 5: Tiến hành rà soát và bồi thường

Sau khi đã xác định đúng mục tiêu bộ công thương, bạn cần tiến hành rà soát và bồi thường lại dữ liệu của doanh nghiệp. Đây cũng là một bước quan trọng, vì nó sẽ giúp bạn cứng cố lại các kết quả quản lý.

Bước 6: Báo cáo bộ công thương

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn cần báo cáo bộ công thương của doanh nghiệp lên Chính phủ theo Thông tư số 133. Đây là bước cuối cùng của quá trình lập bộ công thương chuẩn theo Thông tư số 133.

Vậy là đã hoàn thành hướng dẫn lập bộ công thương theo Thông tư số 133 của Chính phủ. Trên đây là 6 bước cần thực hiện để lập bộ công thương chuẩn theo quy định của Thông tư số 133.

0838.386.486 gọi điện thoại