Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNDN năm 2023

Việc làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đòi hỏi bạn phải có kiến thức về luật thuế và cơ chế quyết toán, nếu không có sẽ mất rất nhiều thời gian để làm cụ thể. Vì thế, với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ nêu ra các bước cần thiết để quý doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNDN cho năm 2023 thành công.

1. Thời gian quyết toán thuế TNDN năm 2023

Thời gian quyết toán thuế TNDN năm 2023 là từ ngày 01/01 đến hết 30/06. Quý doanh nghiệp cần thực hiện quyết toán thuế trong khoảng thời gian này nếu không muốn bị mất một số quyền lợi.

2. Cách tính thuế TNDN cho năm 2023

Tính thuế TNDN bạn cần phải thực hiện các bước sau:

 • Tính tổng thu nhập trong năm trước đó (năm 2022).
 • Chia nhỏ tổng thu nhập thành các khoản thuế phải nộp, bao gồm thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân.
 • Tính xác định số tiền thuế TNDN phải nộp.
 • Xác định các khoản giảm thuế của doanh nghiệp, nếu có.
 • Tính định số tiền thuế TNDN phải nộp sau khi đã trừ giảm thuế.
 • Kiểm tra kết quả quyết toán thuế.

3. Nguyên tắc trong quyết toán thuế TNDN năm 2023

Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2023, doanh nghiệp cần có ý thức về các nguyên tắc cơ bản để tránh sai sót trong việc tính toán và nộp thuế. Một số nguyên tắc cần đề cập để đảm bảo tính chính xác của quyết toán:

 • Tài khoản thuế phải được đồng bộ với số đăng ký thuế của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần có các bản ghi chép liên quan đến các khoản thu nhập và thuế TNDN đã nộp.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về luật thuế của Việt Nam trong suốt quá trình quyết toán.
 • Thời gian báo cáo phải được giữ nguyên như quy định.
 • Doanh nghiệp cần nộp đầy đủ và chính xác các thông tin trong mẫu thuế TNDN.

4. Các thủ tục cần thực hiện trước khi quyết toán thuế TNDN

Truớc khi quyết toán thuế TNDN năm 2023, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục cấu trúc như sau:

 • Chỉnh sửa và nộp lại biên lai của năm trước nếu cần thiết.
 • Tự xem xét toàn bộ khoản thu nhập được hưởng trong năm phi thuế.
 • Thực hiện tính toán số tiền thuế TNDN phải nộp.
 • Kiểm tra lại các thông tin phải nộp.
 • Chuẩn bị đủ các giấy tờ liên quan.
 • Tổ chức lịch trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Quy định về phạt khi sai lệch trong quyết toán thuế TNDN năm 2023

Theo luật thuế của Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt khi vi phạm các quy định của luật thuế. Trong trường hợp quyết toán thuế TNDN năm 2023, các doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt nếu có sai sót sau đây:

 • Nộp thiếu thuế TNDN.
 • Nộp trễ thuế TNDN.
 • Ghi nhận sai lệch trong thông tin quyết toán thuế.
 • Không thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế.

Kết luận

Với hướng dẫn trên, mong rằng bạn đã hiểu được các bước cần thiết và các quy tắc trong việc thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2023. Chúng tôi hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc thực hiện quyết toán thuế cho năm 2023 thành công.

0838.386.486 gọi điện thoại