Hướng dẫn làm Giấy phép Kinh doanh hộ gia đình

Tại Việt Nam, làm Giấy phép kinh doanh hộ gia đình là quy trình có một vài bước cần thực hiện. Những gia đình muốn mở cửa hàng của mình, quy trình được bao gồm các thủ tục sau đây:

1. Đăng ký cho doanh nghiệp hộ gia đình

Đầu tiên, bạn cần đăng ký vào mục đích kinh doanh của hộ gia đình của bạn tại cơ quan quản lý của địa phương. Việc đăng ký bao gồm:

 • Xác định các thông tin của doanh nghiệp hộ gia đình, bao gồm tên, địa chỉ, mục đích kinh doanh, và những nguồn vốn đầu tư.
 • Đối với các doanh nghiệp hộ gia đình cần phải ký hợp đồng với nhà cung cấp (nếu cần).
 • Lấy dấu vết của các thành viên hộ gia đình để làm lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của quản lý.
 • Tạo ban quản trị nội bộ để quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp hộ gia đình.

2. Lấy Giấy phép để kinh doanh hộ gia đình

Sau khi hoàn thành các bước trên, các bạn cần vào cơ sở quản lý địa phương để lấy Giấy phép kinh doanh hộ gia đình của mình. Bạn cần cung cấp các giấy tờ sau đây, các chứng từ này yêu cầu tùy theo địa phương nhưng thông thường bao gồm:

 • Một hồ sơ giấy tờ để xác nhận các thành viên hộ gia đình.
 • Một hồ sơ giấy tờ xác nhận tên doanh nghiệp, địa chỉ, và mục đích kinh doanh.
 • Một bản đăng ký của ban quản trị (nếu cần).
 • Một bản sao của Giấy phép kinh doanh hộ gia đình của cơ sở quản lý.
 • Một bản sao của chứng nhận cung cấp dịch vụ (nếu cần).

3. Cập nhật thông tin của Giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Sau khi đã lấy Giấy phép kinh doanh hộ gia đình của bạn, bạn cũng cần cập nhật các thông tin của Giấy phép kinh doanh của mình trong cơ sở dữ liệu của quản lý địa phương. Các thông tin yêu cầu thường bao gồm:

 • Tên hộ gia đình và tên doanh nghiệp.
 • Mục đích kinh doanh.
 • Địa chỉ và địa lý của doanh nghiệp hộ gia đình.
 • Các thành viên hộ gia đình.
 • Nội dung và thời hạn của Giấy phép.

4. Thực hiện quản lý, kiểm soát cho doanh nghiệp hộ gia đình

Để giữ cho Giấy phép kinh doanh hộ gia đình của bạn có hiệu lực, bạn cần thực hiện quản lý, kiểm soát cho doanh nghiệp hộ gia đình thường xuyên. Điều này bao gồm:

 • Tổ chức các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp đúng theo Giấy phép.
 • Kiểm tra các tài khoản của hộ gia đình để chắc chắn các thông tin luôn được cập nhật thường xuyên.
 • Lưu trữ hồ sơ của hộ gia đình để dễ dàng tra cứu mục đích kinh doanh của hộ gia đình và các hoạt động liên quan.
 • Lưu trữ hồ sơ với cơ quan quản lý và các bên liên quan.

5. Hạn chế và cảnh báo

Khi thực hiện các bước trên, bạn cũng cần cảnh báo trước các hạn chế của Giấy phép kinh doanh hộ gia đình. Hạn chế này yêu cầu bạn phải chấp hành mọi quy định của cơ quan quản lý, không thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật và đã cam kết với cơ sở quản lý.

Vậy là bạn đã biết cách làm Giấy phép kinh doanh hộ gia đình tại Việt Nam. Để đảm bảo việc kinh doanh hợp pháp, bạn nên tuân thủ các quy trình nêu trên và luôn cẩn thận trong việc thực hiện mục đích kinh doanh của mình.

0838.386.486 gọi điện thoại