Hướng dẫn làm BCCT Theo Thông Tư 200

Bộ Công Thương (BCCT) nhằm tạo cơ hội hợp pháp cho các công ty và tổ chức tham gia giao dịch kinh doanh. Thông Tư số 200 đã được ban hành quy định về quy trình làm BCCT. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước thực hiện để thực thi BCCT theo Thông Tư số 200.

1. Tính Tổng Thuế GTGT Đặc Biệt Do Chủ Sở Hữu Trả

Để làm BCCT theo Thông Tư số 200, cần phải tính toán tổng thuế GTGT đặc bộ do chủ sở hữu trả, bao gồm:

 • Thuế GTGT phát sinh từ việc bán vật tư, dịch vụ cho thuê bao
 • Thuế GTGT phát sinh từ việc bán, dịch vụ kể cả đã chịu thuế
 • Thuế GTGT cố định

2. Đóng Bảo Hiểm Quốc Tế (BSIT)

Khi thực hiện BCCT theo Thông Tư số 200, người làm phải đóng Bảo Hiểm Quốc Tế (BSIT) nhằm bảo vệ các quyền lợi của người bị sửa đổi trách nhiệm. Để đóng BSIT, bạn cần làm các bước sau:

 • Lựa chọn loại Bảo Hiểm thích hợp với mục đích sử dụng
 • Ký hợp đồng Bảo Hiểm và nộp phí

3. Lập Kế Hoạch Thực Hiện BCCT (TPBCCT)

Để làm BCCT theo Thông Tư số 200, bạn phải có một kế hoạch thực hiện BCCT (TPBCCT) để tiến hành thực hiện BCCT. Kế hoạch này bao gồm các bước sau đây:

 • Tổng kết các thông tin đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu vào kế hoạch
 • Tính toán tổng thuế GTGT đặc biệt do chủ sở hữu trả
 • Lập kế hoạch thuế GTGT đặc biệt
 • Xác định lượng tiền thuế trả tới cơ quan thuế
 • Xác định thời hạn thanh toán
 • Xác định hồ sơ thanh toán

4. Dự Trù Vốn Để Thanh Toán Thuế

Để thực hiện BCCT theo Thông Tư số 200, bạn cần phải dự trù đủ vốn để thanh toán thuế. Bạn có thể dự trù vốn thông qua các thủ tục như sau:

 • Việc nhận vay từ ngân hàng, công ty tài chính
 • Việc nhận vay từ các cá nhân
 • Việc thu vốn từ cơ sở kinh doanh sở hữu bởi chủ sở hữu
 • Việc thu vốn từ các nguồn lợi nhuận có trong hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu
 • Việc thu vốn từ các tài sản có giá trị của chủ sở hữu

5. Hoàn Thành Thủ Tục Làm BCCT

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, bạn sẽ cần hoàn thành các thủ tục sau để làm BCCT theo Thông Tư số 200:

 • Ký báo cáo BCCT
 • Gửi báo cáo BCCT và thanh toán thuế
 • Xác nhận BCTC đã hoàn thành

Vậy là chúng ta đã hoàn thành hướng dẫn làm BCCT theo Thông Tư 200. Trên đây là những bước cơ bản để bạn có thể thực hiện và làm BCCT một cách hiệu quả. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn hiểu được các yêu cầu và thủ tục trong việc làm BCCT theo Thông Tư số 200.

0838.386.486 gọi điện thoại