Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Tài Chính Năm

Báo cáo tài chính năm là một báo cáo chính thức về tài chính của công ty mà phải không ngừng cập nhật và cải thiện. Chúng ứng dụng các hình thức truyền thông khác nhau để giải thích tài chính của họ. Vì vậy, báo cáo tài chính năm cần được tạo ra một cách chính xác, thẩm mỹ và có ý nghĩa. Để giúp bạn hoàn thành một báo cáo tài chính năm nhanh chóng và hiệu quả, hãy dành một lúc để đọc hướng dẫn bên dưới.

1. Tìm Hiểu Về Báo Cáo Tài Chính Năm

Để bắt đầu, bạn cần phải hiểu rõ mục đích của báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính năm cung cấp thông tin chi tiết về tài chính, nguồn lực và kết quả kinh doanh của công ty trong một năm. Nó bao gồm cả các tiền thu nhập và chi phí kinh doanh, kết quả năm đó, các thông tin về tài sản và nợ, và tổng kết hành động của công ty trong một năm.

2. Thiết Kế Của Báo Cáo Tài Chính Năm

Khi bạn đã hiểu rõ tính năng và mục đích của báo cáo tài chính năm, bạn có thể bắt đầu thiết kế báo cáo. Thiết kế của báo cáo tài chính năm có thể thay đổi theo công ty, tuy nhiên các báo cáo tài chính trên thị trường thường đều bao gồm:

 • Tổng quan kinh doanh
 • Tổng quan tài chính
 • Hoạt động kinh doanh
 • Hoạt động đầu tư
 • Hoạt động tài chính
 • Hoạt động của vốn
 • Tài sản và nợ
 • Lợi nhuận và thu nhập
 • Các giải thích, bằng chứng và chứng từ

3. Xác Định Nội Dung Của Báo Cáo Tài Chính Năm

Sau khi bạn đã đặt ra cấu trúc của báo cáo tài chính năm, bạn cần tìm hiểu về các thông tin cần thiết trong từng chương. Được cập nhật trong từng nội dung sẽ giúp bạn điều chỉnh thông tin thành một cách chính xác.

3.1 Tổng Quan Kinh Doanh

Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên công ty
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm và dịch vụ được cung cấp
 • Thị trường mục tiêu
 • Mục đích và ước tính của công ty

3.2 Tổng Quan Tài Chính

Trong phần này, bạn cần phải cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty trong một năm. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tổng doanh thu bán hàng trong năm đó
 • Lợi nhuận kinh doanh của chủ đầu tư
 • Tổng số nhân viên
 • Tổng giá trị tài sản của công ty
 • Khoản nợ tới ngày
 • Tổng lợi nhuận trong năm đó

3.3 Hoạt Động Kinh Doanh

Trong phần này, bạn cần thống kê các hoạt động kinh doanh của công ty trong một năm. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động sau:

 • Hậu quả của các chiến lược kinh doanh
 • Quản lý các chi phí kinh doanh
 • Các hoạt động marketing trong năm đó
 • Mối quan hệ với các đối tác
 • Tổng số giao dịch thành công trong năm
 • Tổng số khách hàng mới trong năm
 • Doanh số bán hàng trong năm

4. Viết Báo Cáo Tài Chính Năm

Sau khi bạn đã thu thập và sắp xếp đầy đủ thông tin, bạn có thể bắt đầu viết báo cáo tài chính năm. Bạn cần phải bắt đầu báo cáo với một bản tóm tắt, sau đó tiếp tục bằng việc cung cấp thông tin chi tiết về từng phần. Để hoàn thành báo cáo, bạn cần ghi chú và bằng chứng cho những nhận xét của mình.

5. Gửi Báo Cáo Tài Chính Năm

Sau khi bạn đã hoàn thành báo cáo tài chính năm, bạn cần phải gửi nó cho các đối tác, nhà đầu tư và tổ chức quản lý tài chính. Khi gửi báo cáo tài chính năm, bạn cần chú ý đến định dạng, các định dạng báo cáo tiêu biểu là DOC, PDF, XLS và HTML. Bạn cũng nên sử dụng một trình gửi báo cáo chuyên nghiệp để giúp bạn tối ưu hóa báo cáo.

Vậy là bạn đã hoàn thành hướng dẫn làm báo cáo tài chính năm. Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn sẽ có thể hoàn thành một báo cáo tài chính năm một cách hiệu quả và nhanh chóng. Kết quả cuối cùng là bạn có thể giúp công ty cải thiện và mở rộng tốt hơn.

0838.386.486 gọi điện thoại