Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân online

Các công việc kê khai thuế như một phần của một ngành nghề kinh doanh có thể là một quy trình cần thiết để đảm bảo sự toàn vẹn của các khoản thuế. Kê khai thuế thu nhập cá nhân online là một trong những quy trình này và dưới đây là hướng dẫn thực hiện nó.

1. Tạo tài khoản trên cổng thông tin thuế

Việc đầu tiên là tạo một tài khoản trên cổng thông tin thuế. Các thẩm quyền thuế có thể được truy cập thông qua các cổng thông tin thuế khác nhau. Việc tạo tài khoản trên cổng thông tin thuế đã được cung cấp sẽ giúp bạn truy cập đến các dịch vụ khác của thẩm quyền thuế, bao gồm kê khai thuế trực tuyến bằng cách nhập các thông tin yêu cầu vào một bảng điền thông tin.

2. Tạo số thuế mới nếu yêu cầu

Bạn cũng cần phải tạo một số thuế mới nếu bạn chưa có. Bạn cũng có thể sử dụng số thuế đã có để truy cập vào các cổng thông tin thuế, nhưng trước tiên bạn cần phải đảm bảo rằng số thuế này đã được cấp phát cho bạn trong trường hợp bạn chưa có. Việc này có thể thực hiện trực tiếp thông qua các cổng thông tin thuế.

3. Đăng ký và kê khai thuế thu nhập cá nhân

Khi bạn có tài khoản trên cổng thông tin thuế và đã có số thuế, bạn có thể bắt đầu đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân online. Bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin và tài liệu liên quan thông qua bảng điền thông tin và dokhan. Các thông tin cần thiết bao gồm:

  • Thông tin cá nhân của bạn
  • Thông tin công việc của bạn
  • Tổng số lương và thu nhập khác
  • Thông tin về các khoản thuế phải đóng
  • Thông tin về các khoản thuế đã đóng

Bạn sẽ cần nhập đầy đủ thông tin để tránh bất kỳ tổn thất pháp lý hoặc trừng phạt nào có thể phát sinh. Sau khi hoàn thành bảng điền thông tin, bạn sẽ cần xác nhận thông tin và gửi yêu cầu kê khai thuế.

4. Nhận và xác thực lại thu nhập

Khi yêu cầu đã được gửi, thẩm quyền thuế sẽ xác thực lại các thông tin và tính toán xem bạn cần phải đóng bao nhiêu thuế thu nhập cá nhân. Bạn sẽ nhận được thông báo kết quả sau khi thẩm quyền thuế hoàn tất việc xác minh. Sau đó, bạn sẽ cần xác nhận các thông tin và hoàn tất bảng điền thông tin thuế thu nhập cá nhân.

5. Thanh toán thu nhập cá nhân

Bạn có thể thanh toán thu nhập cá nhân bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận bởi thẩm quyền thuế. Có thể sử dụng các phương thức thanh toán như Internet Banking, PayPal hoặc credit card. Khi bạn hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân và sẽ được ghi nhận là kê khai thuế đã được thực hiện thành công.

Vậy là bạn đã hoàn tất quy trình kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tuyến một cách thành công. Kể từ nay, bạn có thể dễ dàng theo dõi quá trình kê khai thuế và thanh toán online thông qua các dịch vụ của thẩm quyền thuế. Do đó, việc kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tuyến của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

0838.386.486 gọi điện thoại