Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN

Kê khai quyết toán thuế Tờ khai định kỳ (TNDN) là một trong những biện pháp quan trọng của các cơ quan thuế. Đó là cách thiết lập và xác lập quy mô thu nhập của một cá nhân. Kê khai quyết toán thuế TNDN cũng có thể giúp cá nhân cập nhật thông tin về thuế, để tránh việc phạm pháp thuế và bảo vệ quyền lợi của họ. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai quyết toán thuế TNDN.

1. Lý do kê khai quyết toán thuế TNDN

Kê khai quyết toán thuế TNDN có nghĩa là bạn cần phải cập nhật thông tin về thuế của mình mỗi năm để các cơ quan thuế có thể dễ dàng thu thu nhập của bạn. Để tránh việc phạm pháp thuế và bảo vệ quyền lợi của bạn, có nghĩa là bạn phải đưa ra danh sách quyết toán thuế khảo sát theo tờ khai chính thức. Quyết toán thuế sẽ giúp các cơ quan thuế thấu hiểu thu nhập của bạn hàng năm, để đảm bảo rằng bạn chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật thuế.

2. Các bước để kê khai quyết toán thuế TNDN

 • Bước đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã có đủ thông tin về thu nhập của mình. Bạn cần phải cung cấp tất cả thông tin đầy đủ về công việc, các khoản thu nhập khác nhau, các khoản khấu trừ thuế và lãi suất, công ty cũng nhớ để kê khai quyết toán thuế.
 • Sau đó, bạn cần phải đăng ký tài khoản thuế số dưới dạng e-filing. Bạn có thể thực hiện đăng ký trên trang web của cơ quan thuế hoặc qua các trung tâm tư vấn thuế.
 • Tiếp đến, bạn cần cung cấp toàn bộ thông tin thu nhập của mình cho cơ quan thuế. Bạn cần điền đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu TNDN trước khi gửi cho cơ quan thuế để kiểm tra.
 • Sau khi hoàn tất, bạn cần phải gửi bản kê khai quyết toán thuế TNDN của mình cho cơ quan thuế để xử lý. Cơ quan thuế sẽ phê duyệt kê khai của bạn trong vòng 2-3 tuần và gửi lại bản quyết toán thuế về cho bạn.
 • Cuối cùng, bạn cần phải thanh toán thuế trên cơ sở kê khai năm nay trong thời hạn quy định. Thanh toán có thể thực hiện bằng cách chuyển khoản ngân hàng, trả trực tiếp hoặc online.

3. Kỹ năng cần thiết khi kê khai quyết toán thuế TNDN

Để kê khai quyết toán thuế TNDN thành công, bạn cần có một số kỹ năng căn bản sau đây:

 • Kỹ năng tính toán thuế: Bạn cần có kiến thức về các luật thuế khác nhau và có thể tính toán được thu nhập của mình.
 • Kỹ năng phân tích: Bạn cần có kỹ năng phân tích thông tin về thuế và có khả năng đưa ra các giải pháp về thuế tối ưu.
 • Kỹ năng xử lý thông tin: Bạn cần biết cách sử dụng các phần mềm phục vụ cho việc kê khai thuế và xử lý các thông tin liên quan.

4. Quy trình kê khai quyết toán thuế TNDN

Quy trình kê khai quyết toán thuế TNDN bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Tìm hiểu và cập nhật thông tin về thu nhập của bạn.
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản thuế số.
 • Bước 3: Cung cấp thông tin thu nhập của bạn cho cơ quan thuế bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu TNDN.
 • Bước 4: Gửi bản kê khai thuế cho cơ quan thuế để xử lý.
 • Bước 5: Thanh toán thuế trên cơ sở kê khai.

5. Kết luận

Kê khai quyết toán thuế TNDN là một trong những biện pháp quan trọng của các cơ quan thuế. Việc kê khai quyết toán thuế TNDN là cách thiết lập và xác lập quy mô thu nhập của một cá nhân, tránh việc phạm pháp thuế và bảo vệ quyền lợi của họ. Quy trình kê khai quyết toán thuế TNDN bao gồm các bước tìm hiểu và cập nhật thông tin về thu nhập, đăng ký tài khoản thuế số, cung cấp thông tin thu nhập của mình, gửi bản kê khai thuế và thanh toán thuế. Để thực hiện quy trình này thành công, bạn cần có một số kỹ năng căn bản như kỹ năng tính toán thuế, phân tích thông tin và xử lý thông tin.

0838.386.486 gọi điện thoại