Hướng dẫn Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Kê khai quyết toán thuế từ động năm 2023 là quy trình hành chính của người tham gia thuế phải thực hiện. Điều này cấu thành một phần quan trọng của quy trình thuế, vì vậy tất cả các mục kê khai đều được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các bước kê khai quyết toán TNDN năm 2023.

1. Khái quát về quy trình Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Quy trình kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 là quy trình khai báo doanh thu thường trùng của người tham gia thuế, bao gồm:

 • Đăng ký thuế và cung cấp thông tin kê khai thuế của doanh nghiệp trong hệ thống quản lý thuế.
 • Kê khai thuế và cung cấp thông tin về lợi nhuận suất thực tế của doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh quyết toán thuế của doanh nghiệp dựa trên tổng thu nhập thường trình và khẩn cấp.
 • Nộp thuế dựa trên kết quả quyết toán.
 • Xác nhận đã quyết toán thuế thường trình.

2. Đối tượng thực hiện Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Theo quy định của Luật Thuế và Luật Thuế Chi Tiết, quy trình kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 có liên quan đến các đối tượng tham gia thuế như sau:

 • Nhà nước: Những cơ quan thuế, đơn vị có trách nhiệm thu thuế và các đơn vị hỗ trợ của chúng.
 • Hội đồng thuế: Các cơ quan được thành lập bởi Nhà nước để duy trì, kiểm tra và điều chỉnh các kê khai quyết toán thuế.
 • Người tham gia thuế: Các cá nhân và tổ chức hợp pháp trên địa bàn thuế.

3. Các bước thực hiện Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Những bước cơ bản cần làm khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 như sau:

 • Thực hiện đăng ký thuế và cung cấp thông tin kê khai thuế của doanh nghiệp bằng cách điền vào phiếu kê khai trên trang web quản lý thuế của hệ thống.
 • Kiểm tra kỹ các thông tin và bảng tính đã được cung cấp trong phiếu kê khai thuế của doanh nghiệp.
 • Tính toán các thuế phải nộp và kê khai thông tin về lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp cùng với đề xuất về việc điều chỉnh quyết toán thuế cho phù hợp với tổng thu nhập thực tế của doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh quyết toán thuế theo các yêu cầu của Hội đồng thuế nếu có.
 • Chỉnh sửa lại phiếu kê khai quyết toán thuế và nộp các thuế đã tính toán trước đó cho cơ quan thuế.
 • Xác nhận đã quyết toán thuế thường trình bằng cách chữ ký phiếu kê khai trên trang web quản lý thuế.

4. Lưu ý khi thực hiện Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

 • Kiểm tra kỹ hồ sơ kê khai tối ưu hóa các thuế phải nộp.
 • Điều chỉnh kịp thời quyết toán thuế trong thời hạn được giao.
 • Xem xét quy trình thuế kỹ lưỡng và đảm bảo chất lượng cho các kê khai quyết toán thuế.
 • Thực hiện nghiêm túc các thủ tục kê khai và nộp thuế đúng thời hạn.
 • Làm rõ tất cả các yêu cầu, quy định và quy trình của Hội đồng thuế trước khi thực hiện các bước kê khai và nộp thuế.

5. Kết luận

Kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023 là một quy trình hành chính phổ biến được sử dụng trong quy trình quản lý thuế. Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các bước kê khai và các bước thực hiện quy trình kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2023. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn một số lưu ý khi thực hiện quy trình kê khai quyết toán thuế. Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quy trình thuế của bạn.

0838.386.486 gọi điện thoại