Hướng dẫn Kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Kê khai quyết toán thuế TNCN là quá trình nộp thuế bắt buộc phải thực hiện trong mỗi năm đối với các doanh nghiệp có quyền lợi phải chịu thuế TNCN trên số thu nhập. Hướng dẫn Kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 được bổ sung theo quy định mới nhất của Sở Thuế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023, cũng như các vấn đề liên quan đến việc kê khai thuế.

1. Mục đích kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 được thực hiện để đánh giá tổng số thu nhập phải nộp thuế của một doanh nghiệp trong năm tài chính và sắp xếp các thuế TNCN đó. Dựa vào kê khai quyết toán thuế TNCN, Sở Thuế sẽ xác định tổng số thuế phải nộp của doanh nghiệp. Ngoài ra, thông tin thu nhập được ghi nhận trong kê khai quyết toán thuế TNCN cũng sẽ được sử dụng trong tính toán số thuế phải nộp cho các năm sau.

2. Quy trình thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Quy trình thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 bao gồm các công đoạn sau:

 • Bước 1: Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN
  • Tất cả các hoạt động đối với thu nhập phải nộp thuế TNCN của một doanh nghiệp vào năm tài chính cụ thể sẽ được kê khai trong kê khai quyết toán thuế TNCN.
  • Doanh nghiệp cần sử dụng mẫu kê khai quyết toán thuế TNCN của cơ quan thuế địa phương. Doanh nghiệp sẽ đề nghị các khoản thuế TNCN phải nộp và đưa ra quyết định kê khai. Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, doanh nghiệp sẽ gửi mẫu kê khai và hồ sơ hợp lý vào thời hạn hợp lý.
 • Bước 2: Sở Thuế xử lý kê khai quyết toán thuế TNCN
  • Sau khi nhận được hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNCN, Sở Thuế sẽ kiểm tra và đánh giá xem các khoản thuế TNCN đã được nhập đúng hay không, và xét duyệt hoặc phạt doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Bước 3: Sở Thuế quyết toán số thuế phải nộp của doanh nghiệp
  • Sau khi xét duyệt, Sở Thuế sẽ công bố tổng số thuế phải nộp của doanh nghiệp, và đưa ra quyết toán thuế để yêu cầu doanh nghiệp thanh toán số thuế tối đa trong thời hạn quy định.

3. Hạn chót kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Theo quy định mới nhất của Sở Thuế Việt Nam, hạn chót để thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 là 30 tháng 6 của năm 2023.

4. Hồ sơ kèm theo khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023

Để hoàn thành thủ tục kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023, doanh nghiệp cần đồng thời cung cấp các hồ sơ sau:

 • Giấy phép kinh doanh: Bản gốc và bản photo của giấy phép kinh doanh.
 • Bảng kê thu nhập: Bảng kê thu nhập bao gồm các thu nhập được thuế và thu nhập không được thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính cụ thể.
 • Bảng kê chi phí: Bảng kê chi phí bao gồm các chi phí được trừ đi trong tính toán số thuế TNCN của doanh nghiệp.

5. Phải chú ý gì khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023?

Khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023, doanh nghiệp cần chú ý đến những điểm sau:

 • Điền đầy đủ thông tin: Số thuế TNCN phải nộp của doanh nghiệp cụ thể sẽ được tính dựa vào các thông tin được điền vào mẫu kê khai quyết toán thuế TNCN, vì vậy doanh nghiệp cần điền đầy đủ các thông tin đúng và chính xác trong mẫu kê khai.
 • Xuất trình hợp lý hồ sơ: Doanh nghiệp cần xuất trình các hồ sơ hợp lý cùng với mẫu kê khai quyết toán thuế TNCN. Việc xuất trình hồ sơ hợp lý sẽ giúp Sở Thuế kiểm tra và đánh giá chính xác số thuế TNCN phải nộp của doanh nghiệp.
 • Thanh toán đúng hạn: Sau khi Sở Thuế đã quyết toán số thuế phải nộp của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thanh toán số thuế tối đa trong thời hạn quy định. Việc thanh toán trễ đều sẽ bị phạt theo qui định của pháp luật về thuế.

Kết luận

Kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 là một quy trình quan trọng bắt buộc phải thực hiện trong mỗi năm đối với các doanh nghiệp có quyền lợi phải chịu thuế TNCN trên số thu nhập.

0838.386.486 gọi điện thoại