hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế tndn

Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNDN

Kê khai thuế TNDN (Thuế Doanh Nghiệp) của người thực hiện hóa đơn chịu thuế cần được bổ sung sau quyết toán thuế. Việc này đòi hỏi người kê khai cần chuẩn bị một số giấy tờ thuế để hoàn thành việc kê khai bổ sung, nhưng để hệ thống kê khai thuế được thực hiện một cách chính xác, điều này cần đến sự hướng dẫn cụ thể của các cơ quan thuế. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình kê khai bổ sung quyết toán thuế tài nguyên và các lệ phí liên quan.

1. Mục Tiêu

Mục tiêu của bài viết này là hướng dẫn người thực hiện kê khai thuế chi tiết về quy trình kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN, và các thủ tục liên quan.

2. Quy Trình Kê Khai Bổ Sung Quyết Toán Thuế

Kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN gồm có các bước sau:

 • Bước 1: Xác định những trường hợp cần bổ sung thuế
 • Bước 2: Chọn loại bổ sung quyết toán thuế phù hợp
 • Bước 3: Nộp đơn và hồ sơ liên quan đến bổ sung thuế cho cơ quan thuế
 • Bước 4: Lập biểu mẫu TNDN hợp lệ và trình ký hồ sơ
 • Bước 5: Xác nhận của cơ quan thuế
 • Bước 6: Thanh toán phí thuế và lệ phí liên quan
 • Bước 7: Nhận hồ sơ quyết toán thuế bổ sung

3. Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị

Khi nộp đơn bổ sung quyết toán thuế TNDN, các người thực hiện hóa đơn chịu thuế cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ xác nhận các thay đổi: giấy xác nhận những thay đổi của người thực hiện hóa đơn doanh nghiệp, chẳng hạn như ký tên, tên, địa chỉ của doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email
 • Mẫu kê khai quyết toán thuế: một mẫu kê khai quyết toán thuế TNDN tương ứng với bổ sung, bao gồm nội dung, địa chỉ, tên và số TNDN, số tiền đã nộp và số tiền cần bổ sung
 • Mẫu hồ sơ ký tên: bản ký tên của người thực hiện hóa đơn doanh nghiệp, bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, chức vụ
 • Mẫu tài liệu liên quan: bao gồm các biên lai nộp thuế, bản ký kê khai, biên bản ghi nhận của cơ quan thuế

4. Lệ Phí Liên Quan

Sau khi hoàn tất quá trình nộp đơn bổ sung quyết toán thuế, người thực hiện hóa đơn doanh nghiệp cần chịu một số lệ phí liên quan. Chúng bao gồm:

 • Phí kê khai bổ sung thuế: là một phần của phí thuế được luật pháp của địa phương quy định, bảo đảm tính minh bạch của quy trình kê khai bổ sung thuế.
 • Phí phụ thuế: là một số tiền bổ sung cho phí thuế nếu tổng số tiền thuế bổ sung lớn hơn số tiền thuế gốc đã quy định.

5. Tóm lại

Kê khai bổ sung thuế TNDN là một quy trình quan trọng quy định bởi các luật pháp của địa phương, nhằm bảo đảm tính minh bạch của quy trình thuế và các lệ phí liên quan. Quy trình kê khai bổ sung quyết toán thuế gồm có nhiều bước, cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và trả lệ phí thuế tương ứng.

0838.386.486 gọi điện thoại