Hướng dẫn kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNCN

Hướng dẫn kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNCN

Khoản thuế TNCN là một trong những khoản thuế quan trọng và là một nỗ lực lớn cho các doanh nghiệp. Việc kê khai thuế TNCN bổ sung là một phần rất quan trọng trong kế toán. Việc kê khai tốt và đầy đủ sẽ giúp các doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ tốt hơn và giúp các doanh nghiệp không bị tốn thời gian trong việc bổ sung Quyết toán thuế TNCN.

1. Giới thiệu về Quyết toán Thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là một loại thuế của các doanh nghiệp được tính bằng cách thực hiện việc kê khai các thuế đã được nộp trên tất cả các thuế của họ trong năm tài chính. Quy tắc nộp thuế TNCN bổ sung bao gồm việc kê khai hai loại thuế, tức thuế và phí. Doanh nghiệp có thể kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN trong một thời gian ngắn, tức là trong tháng bảy của mỗi năm.

2. Hướng dẫn kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN

Các bước kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN của một doanh nghiệp có thể được nội dung như sau:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản Nộp thuế trực tuyến của Cục Thuế.
 • Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản để xem thông tin TNCN của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Download Kỳ nộp thuế và kiểm tra xem có khoản đã nộp chưa.
 • Bước 4: Nộp các chứng từ cần thiết để kê khai bổ sung.
 • Bước 5: Nộp Quyết toán thuế TNCN bổ sung trực tuyến.

3. Tài liệu cần có trong khi kê khai thuế TNCN

Để kê khai thuế TNCN bổ sung, một doanh nghiệp cần có hai loại tài liệu chính, đó là:

 • Chứng từ gốc: Chứng từ gốc gồm các biên lai, hóa đơn, giấy tờ xác nhận giao dịch, nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 • Chứng từ thuế: Các phiếu thu thuế, danh sách thuế, hồ sơ quyết toán, và các chứng từ khác liên quan đến kê khai thuế.

4. Điều kiện bổ sung Quyết toán thuế TNCN

Để kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN, một doanh nghiệp cần đạt điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp cần có số đăng ký Thuế TNCN để đăng nhập vào tài khoản.
 • Các chứng từ gốc và thuế cần được đưa vào chương trình bổ sung Quyết toán.
 • Doanh nghiệp có thể nộp chứng từ bổ sung trực tuyến thông qua tài khoản.

5. Lợi ích kê khai bổ sung Quyết toán Thuế TNCN

Kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN có những lợi ích sau:

 • Giúp doanh nghiệp tránh bị tốn thời gian trong việc bổ sung thuế. Kê khai thuế TNCN bổ sung sẽ giúp doanh nghiệp tránh tốn thời gian trong việc kê khai thuế, và bạn sẽ không cần phải chờ đợi đến ngày cuối cùng của tháng bảy mới nộp Quyết toán thuế TNCN. Các doanh nghiệp có thể nộp thuế trực tuyến bất cứ lúc nào.
 • Giúp các doanh nghiệp kê khai đầy đủ và chính xác. Khi kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp sẽ có thể thu thập và điền đúng các thông tin vào các chứng từ đã được yêu cầu. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi thông tin trong Quyết toán sẽ là chính xác và đầy đủ.

Kê khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN có thể giúp giảm thời gian để hoàn thành các thủ tục liên quan tới kế toán và giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian. Với việc kê khai thuế TNCN bổ sung, các doanh nghiệp sẽ có thể nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của họ và giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới kế toán. Việc kê khai thuế TNCN bổ sung cũng giúp doanh nghiệp tránh bị tốn thời gian trong việc thu thập và kê khai thuế của họ.

0838.386.486 gọi điện thoại