Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Quyết Toán Thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đóng thuế là bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Việc làm tròn các doanh nghiệp phải hiểu được cách tính thuế, để tránh tổn thất tài chính. Quy trình quyết toán thuế TNCN cũng khá phức tạp và đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và qui định của các cơ quan thuế. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để quyết toán thuế TNCN trong một cách dễ dàng và đúng quy định.

1. Làm rõ tổng số thuế TNCN phải đóng

Để quyết toán thuế TNCN, trước hết doanh nghiệp cần tính xem tổng số thuế mà họ đã định mức phải đóng. Họ có thể sử dụng công thức tính thuế sau:

  • TNCN tổng cộng = (Doanh thu thuế + Doanh thu không thuế) x Thuế suất
  • TNCN trích nợ (nếu có) = TNCN tổng cộng – TNCN đã trả

Để đảm bảo tính chính xác, doanh nghiệp nên hệ thống hóa quy trình tính toán thuế.

2. Đối chiếu kết quả để xác định lệ phí

Doanh nghiệp cần đối chiếu kết quả sau khi tính xong thuế với các kê khai và phiếu thu của chính họ. Sau khi đối chiếu xong, doanh nghiệp cần nhập lệ phí hoặc hối phí vào hệ thống.

3. Kiểm tra và xác nhận các khoản thuế

Doanh nghiệp cần kiểm tra lại hồ sơ thuế, đảm bảo rằng tất cả các khoản thuế đã được tính chính xác. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa kết quả tính toán và kê khai, doanh nghiệp cần phải xem xét lại các khoản thuế trước khi tiến hành quyết toán.

4. Tiến hành quyết toán thuế

Sau khi kiểm tra và xác nhận lại các khoản thuế, doanh nghiệp có thể tiến hành quyết toán thuế TNCN. Trong quá trình quyết toán, doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước sau:

  • Ký và đề nghị xuất và nộp bảng kê quyết toán thuế.
  • Hoàn thành hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
  • Gửi hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tài liệu chứng từ liên quan cho cơ quan thuế.
  • Nộp tiền thuế trực tuyến qua hệ thống thanh toán in-line.

5. Điều chỉnh thuế nếu có sự thay đổi

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo ngay lập tức trước cơ quan thuế nếu có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến thuế TNCN. Phải thông báo một số thông tin như tên, địa chỉ, thay đổi trong nhân lực, doanh thu cũng như các thay đổi về thuế.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã biết cách quyết toán thuế TNCN một cách dễ dàng và đúng theo quy định. Việc quyết toán thuế đóng thuế là bắt buộc đối với các doanh nghiệp, nên doanh nghiệp nên tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của các cơ quan thuế. Bạn sẽ được giảm thời gian làm tròn, nhượng bộ tính toán thuế và tránh tổn thất tài chính khi thực hiện quy trình quyết toán thuế TNCN một cách hợp lý.

0838.386.486 gọi điện thoại