Hướng Dẫn Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể Năm 2021

Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều công ty và cá nhân đang tham gia vào hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Những ai muốn tham gia hoạt động này (kinh doanh) phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể (thành viên kinh doanh cá nhân). Đây là bản hướng dẫn chi tiết và chi tiết quy trình đăng ký hộ kinh doanh cá thể năm 2021.

1. Điều Kiện Cần Thiết Để Đăng Ký Cá Nhân Kinh Doanh

Mọi người cần tuân thủ các điều kiện sau đây để đăng ký kinh doanh cá thể:

 • Độ tuổi: Người đăng ký phải có độ tuổi trên 15 tuổi.
 • Địa chỉ: Người đăng ký phải có địa chỉ có thẩm quyền trong Việt Nam.
 • Chứng minh nhân dân: Người đăng ký phải có CMND chính thức.
 • Tài khoản ngân hàng: Cần có số tài khoản ngân hàng có thẩm quyền tại Việt Nam.
 • Hoạt động kinh doanh: Người đăng ký phải tuân thủ luật pháp và các thủ tục kinh doanh thích hợp trong lĩnh vực.

2. Các Bước Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Đây là các bước cần thực hiện để đăng ký kinh doanh cá thể trong năm 2021.

 • Bước 1: Lấy biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể từ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư của tỉnh/thành phố. Hoặc tải biểu mẫu về từ trang web của sở kế hoạch và đầu tư.
 • Bước 2: Hoàn tất biểu mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Người đăng ký phải điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin kinh doanh của mình. Bao gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại,CMND, email, tài khoản ngân hàng, số Giấy phép kinh doanh (nếu có).
 • Bước 3: Tổ chức đối chiếu với các tài liệu cung cấp bởi người đăng ký. Tài liệu bao gồm CMND, Giấy phép kinh doanh (nếu có).
 • Bước 4: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ cấp Giấy phép kinh doanh cho người đăng ký sau khi đã đối chiếu và kiểm tra các tài liệu.
 • Bước 5: Các bên liên quan phải ủng hộ tham gia hoạt động kinh doanh cho người mới đăng ký.

3. Lưu Ý Khi Đăng Ký Kinh Doanh Cá Thể

 • Người đăng ký phải cung cấp tất cả các tài liệu yêu cầu.
 • Người đăng ký phải tuân thủ luật pháp và các quy định của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Sở Kế Hoạch và Đầu Tư sẽ duyệt các hồ sơ đăng ký kinh doanh cá thể trong vòng 15 ngày.
 • Nếu tài liệu của người đăng ký được duyệt, Giấy phép kinh doanh sẽ được cấp cho người đăng ký.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Bài viết này đã giới thiệu những điều cần biết và các bước cần thực hiện để đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong Việt Nam năm 2021. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn trong mọi hoàn cảnh.

0838.386.486 gọi điện thoại