Hướng Dẫn Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư số 133

Báo cáo tài chính là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý tài chính của công ty. Để thực hiện tốt công việc này, công ty cần phải tuân thủ nghiêm túc những quy định của pháp luật theo qui định của Thông Tư số 133 của Chính Phủ vào năm 2006. Thông Tư này thiết lập những tiêu chuẩn về báo cáo tài chính và bắt buộc các công ty trong nước để áp dụng tiêu chuẩn này để tạo nên báo cáo tài chính hợp lý và đáng tin cậy.

1. Mục Đích Của Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư Số 133

Mục đích chính của Thông Tư số 133 là tạo ra một bộ tiêu chuẩn duy nhất cho các báo cáo tài chính của các công ty trên địa bàn Việt Nam. Thông tư bắt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định và yêu cầu của nó. Điều này giúp cho các cá nhân, các tổ chức có khả năng đánh giá các báo cáo tài chính theo một tiêu chuẩn chung.

2. Quy Định Của Thông Tư Số 133

Thông Tư số 133 của Chính Phủ VN bắt buộc các công ty trên địa bàn Việt Nam tuân thủ những quy định về báo cáo tài chính sau:

 • Công bố báo cáo tài chính thường niên của công ty. Bảng lương, báo cáo giá trị gia tăng của công ty và báo cáo tài chính định kỳ phải được công bố để đảm bảo sự trung thực từ các cá nhân, tổ chức, công ty và ngân hàng.
 • Sử dụng kế toán thực tế. Kế toán thực tế cần được sử dụng vào các báo cáo tài chính để đảm bảo sự phân tích, tính toán và đánh giá tài chính của công ty đúng đắn.
 • Báo cáo tài chính phải được cập nhật thường xuyên. Tất cả các báo cáo tài chính phải được cập nhật vào thời điểm nào đó cụ thể để đảm bảo chính xác và hợp lý các báo cáo.
 • Tổng hợp số liệu. Báo cáo tài chính phải bao gồm toàn bộ số liệu liên quan đến tài chính công ty, bao gồm cả chi phí, lợi nhuận và các chỉ số khác nhau.
 • Sử dụng các tiêu chuẩn của tài chính. Báo cáo tài chính cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn của tài chính chuẩn và các qui tắc định nghĩa bởi Chính phủ Việt Nam để đảm bảo sự đồng nhất giữa các công ty trong nước.

3. Quy Trình Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư Số 133

Quy trình báo cáo tài chính theo Thông Tư số 133 có những bước sau:

 • Bước 1: Tạo Báo Cáo. Để bắt đầu việc tạo báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần tạo ra một bản báo cáo dựa trên các yêu cầu của Thông Tư số 133.
 • Bước 2: Kiểm tra Báo Cáo. Sau khi tạo báo cáo tài chính, các nhà quản lý tài chính cần phải kiểm tra các báo cáo để đảm bảo rằng nó tuân thủ đầy đủ tất cả yêu cầu trong Thông Tư số 133.
 • Bước 3: Cập Nhật Báo Cáo. Sau khi kiểm tra xong, báo cáo tài chính cần được cập nhật thường xuyên bằng các thông tin và số liệu mới nhất.
 • Bước 4: Công Bố Báo Cáo. Sau khi hoàn tất cập nhật, báo cáo tài chính sẽ được công bố để chia sẻ với các cá nhân và tổ chức liên quan.

4. Lợi Ích Của Báo Cáo Tài Chính Theo Qui Định Thông Tư Số 133

Việc tuân thủ Thông Tư số 133 của Chính Phủ có nhiều lợi ích như sau:

 • Chính xác và được tin cậy. Thông Tư số 133 đảm bảo rằng các báo cáo tài chính sẽ được thực hiện chính xác và được tin cậy hơn.
 • Có thể đánh giá ổn định tài chính. Bằng cách tuân thủ Thông Tư số 133, các cá nhân và tổ chức có thể nhanh chóng đánh giá trạng thái tài chính của các công ty trên địa bàn Việt Nam.
 • Đảm bảo sự minh bạch và trung thực. Thông Tư số 133 bắt buộc các công ty phải tuân thủ những quy định về báo cáo tài chính, đảm bảo rằng các báo cáo tài chính sẽ được thực hiện minh bạch và trung thực hơn.

5. Kết Quả Của Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư Số 133

Kết quả của việc áp dụng Thông Tư số 133 vào báo cáo tài chính là các công ty trên địa bàn Việt Nam sẽ được tạo ra báo cáo tài chính chính xác, đáng tin cậy, minh bạch và được tin cậy hơn. Việc áp dụng Thông Tư số 133 cũng giúp các cá nhân, các tổ chức có thể tiếp cận và đánh giá tài chính của công ty trên địa bàn Việt Nam nhanh chóng và nhất quán hơn.

0838.386.486 gọi điện thoại