Hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV – Một cách thực hiện và cập nhật

Các nhà doanh nghiệp Việt Nam cần phải hoàn thành những bước khó khăn trong việc thành lập công ty TNHH MTV. Tuỳ các điều kiện khác nhau, các bước chuẩn bị, thực hiện và cập nhật hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV cũng như thời gian cần phải dành cho công việc cũng khác nhau. Do đó, bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn các bước tạo hồ sơ, thực hiện và cập nhật hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV theo luật doanh nghiệp và luật kế toán của Việt Nam.

1. Bước chuẩn bị

Trước khi thành lập công ty TNHH MTV, các nhà doanh nghiệp Việt Nam cần phải hoàn thành các bước chuẩn bị sau đây:

 • Tìm hiểu luật doanh nghiệp và luật kế toán của Việt Nam.
 • Xác định phạm vi doanh nghiệp của công ty.
 • Tìm hiểu làm thủ tục thành lập công ty TNHH MTV.
 • Chọn tên công ty TNHH MTV.
 • Chọn địa điểm để thành lập công ty.
 • Xác định số vốn đầu tư.
 • Xác định các thành viên tham gia vào công ty.
 • Tìm hiểu lịch sử hồ sơ thành lập công ty.

2. Thực hiện hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV

Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị, nhà doanh nghiệp Việt Nam cần phải thực hiện các hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV như sau:

 • Giấy đăng ký kinh doanh: Đây là hồ sơ cơ bản của công ty. Các nhà doanh nghiệp Việt Nam cần điền các thông tin cần thiết vào mẫu giấy đăng ký kinh doanh và đưa vào Sở kế hoạch và đầu tư để cấp giấy phép.
 • Giấy phép đầu tư: Các nhà doanh nghiệp cần đưa vào Sở kế hoạch và đầu tư để cấp giấy phép. Giấy phép này có hiệu lực trong vòng 12 tháng.
 • Hợp đồng đầu tư: Các nhà doanh nghiệp cần phải thực hiện hợp đồng đầu tư với các thành viên khác trong công ty. Hợp đồng này phải được đặt tên theo tên công ty và đăng ký trên Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Hợp đồng lao động: Nếu công ty có nhân viên, các nhà doanh nghiệp cần phải thực hiện hợp đồng lao động với các nhân viên trong công ty.
 • Thông báo tổ chức hội đồng quản trị: Các nhà doanh nghiệp cần thực hiện thông báo tổ chức hội đồng quản trị và đặt tên theo tên công ty được đăng ký trên Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế TNHH: Nhà đầu tư cần phải thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty TNHH. Giấy chứng nhận của công ty phải được đặt tên theo tên công ty đã đăng ký.

3. Cập nhật hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV

Sau khi hoàn thành các bước trên, nhà doanh nghiệp Việt Nam cần phải cập nhật hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV bằng cách:

 • Thay đổi thông tin của công ty khi cần thiết.
 • Thay đổi thông tin thanh toán và tạm ứng của công ty.
 • Đăng ký tên công ty trở thành một thương hiệu.
 • Thông báo về các thay đổi doanh nghiệp cho cơ quan thuế.
 • Cập nhật các hồ sơ liên quan đến công ty.
 • Cập nhật hồ sơ thành lập công ty trong thời gian quy định.

Nếu bạn thực hiện chính xác các bước trên, thì bạn sẽ có thể thành công trong việc thành lập và cập nhật hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV theo luật doanh nghiệp và luật kế toán của Việt Nam.

0838.386.486 gọi điện thoại