Hồ sơ Quyết Toán Thuế TNCN Đối Với Cá Nhân

Việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Nó đòi hỏi từ các cá nhân biết cách điều chỉnh hồ sơ thuế của họ theo luật thuế hiện hành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các kiến thức cơ bản và chi tiết liên quan đến hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với các cá nhân.

Quy Trình Quyết Toán Thuế TNCN Đối Với Cá Nhân

Quy định quy trình quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân được thiết lập theo Quyết định số 738/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 của Bộ Tài Chính. Quy trình quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân được nêu rõ như sau:

 • Bước 1: Các cá nhân cần đăng ký về thuế TNCN.
 • Bước 2: Cá nhân đóng thuế TNCN theo từng quý.
 • Bước 3: Cá nhân khai báo hồ sơ thuế toàn bộ hằng năm
 • Bước 4: Các cá nhân xác định thu nhập trong năm.
 • Bước 5: Cá nhân có thể chọn định giá nội bộ lấy làm cơ sở kê khai thuế.
 • Bước 6: Cá nhân lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
 • Bước 7: Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
 • Bước 8: Đây là bước cuối cùng trong quy trình quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân. Bộ Tài Chính sẽ xử lý hồ sơ và thực hiện việc bù trừ thuế, hoặc trả tiền thừa sau khi đã được xem xét.

Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN Đối Với Cá Nhân

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân bao gồm các tài liệu sau:

 • Kỳ kê khai TNCN: Cá nhân cần phải khai báo số tiền đã nộp thuế vào các kỳ kê khai TNCN đã được đăng ký cho mình.
 • Giấy xác nhận thu nhập: Đây là giấy xác nhận thu nhập nội bộ từ công ty của cá nhân. Giấy này cần để xác nhận thu nhập thực của cá nhân.
 • Biên bản hợp đồng đã ký kết: Nếu cá nhân có thu nhập từ các hợp đồng đã ký kết, thì họ cần có cả biên bản của hợp đồng đó.
 • Định giá nội bộ: Nếu cá nhân lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng cách sử dụng định giá nội bộ, thì phải có đủ tài liệu để xác nhận định giá đó.

Quyền Lợi Khi Quyết Toán Thuế TNCN Đối Với Cá Nhân

Khi quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân thành công, các cá nhân sẽ được hưởng một số quyền lợi sau:

 • Được bù trừ thuế: Cá nhân sẽ được bù trừ thuế trong lần quyết toán thuế tiếp theo nếu có thu nhập kém hơn quy định.
 • Được trả về thuế thừa: Khi quyết toán thuế TNCN thành công, các cá nhân sẽ được Bộ Tài Chính trả lại tiền thuế thừa nếu phát hiện ra cá nhân đã trả thuế quá nhiều.
 • Được nộp thuế hàng tháng: Các cá nhân cũng có thể chọn thuế hàng tháng nếu họ có thu nhập đầy đủ trong năm. Điều này sẽ giúp các cá nhân dễ dàng hơn trong quá trình tính toán và thanh toán thuế.

Kết Luận

Từ bài viết trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và hiểu rõ hơn về quy trình, hồ sơ và quyền lợi mà cá nhân sẽ nhận được khi quyết toán thuế TNCN. Việc hiểu rõ các quy định về thuế sẽ giúp các cá nhân sử dụng tốt hồ sơ quyết toán thuế của họ và hưởng được các quyền lợi từ thuế TNCN.

0838.386.486 gọi điện thoại