Hạn Nộp Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Thuế Tổng Doanh Thu Nhà Nước (TNDN) là một loại thuế cần thanh toán bởi các doanh nghiệp và cá nhân làm doanh nghiệp ở Việt Nam. Hạn nộp quyết toán thuế TNDN là quan trọng và cần lưu ý vì nếu không đảm bảo thời hạn cuối cùng, bạn sẽ phải chịu sự tính phạt của nhà nước.

1. Điều Kiện Hạn Nộp Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Để hạn chế các lỗ hổng thuế, động lực để thu thuế hiệu quả hơn, và làm cho quy trình thuế trở nên dễ dàng hơn, Nhà nước đã tổ chức bắt buộc thu nhập nhận thực trả theo vòng lặp. Theo đó, nếu bạn làm doanh nghiệp dưới mức thuế TNDN năm 2023, bạn phải nộp quyết toán thuế TNDN trong các hạn sau:

 • Tháng 5: Quyết toán thuế hàng quý
 • Tháng 6: Quyết toán thuế thông thường
 • Tháng 8: Quyết toán thuế hàng năm

2. Lợi Ích Cho Người Làm Doanh Nghiệp

Người làm doanh nghiệp hiểu được lợi ích khi đúng hạn nộp thuế TNDN. Do đó, họ sẽ cố gắng để đạt tới những mục tiêu này. Trên thực tế, các người làm doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều lợi ích khi nộp thuế TNDN đúng hạn bao gồm:

 • Không bị trừ phạt
 • Giảm tải thuế cho các khối doanh nghiệp
 • Tăng uy tín của doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thuế

3. Quy Định Về Việc Nộp Quyết Toán Thuế TNDN

Ngoài việc nộp thuế TNDN đúng hạn, người làm doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý và tuân thủ một số quy định của chính phủ trong việc nộp quyết toán thuế TNDN năm 2023. Chúng bao gồm các thủ tục sau:

 • Xác định thời gian nộp quyết toán thuế: Người làm doanh nghiệp cần xác định được thời gian nộp quyết toán thuế tối ưu hóa để tránh bị trừ phạt.
 • Ghi lại các khoản thu phát sinh: Người làm doanh nghiệp cần lập các bảng tổng hợp, bảng kê khai và bản kê toàn bộ các khoản thu phát sinh trong năm để làm căn cứ cho việc nộp quyết toán thuế TNDN.
 • Áp dụng luật thuế tốt nhất: Người làm doanh nghiệp cần áp dụng luật thuế tốt nhất để tối ưu hóa thuế và tránh trừ phạt.
 • Chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ: Khi nộp quyết toán thuế TNDN, người làm doanh nghiệp cần phải chuẩn bị và nộp đầy đủ các giấy tờ yêu cầu để đảm bảo luật thuế được đảm bảo.

4. Hướng Dẫn Cách Nộp Quyết Toán Thuế TNDN năm 2023

Nộp quyết toán thuế TNDN năm 2023 có thể được thực hiện thông qua các cách sau:

 • Nộp qua mạng: Người làm doanh nghiệp có thể nộp quyết toán thuế TNDN trực tuyến bằng cách đăng ký và đăng nhập vào website của cơ quan thuế và sử dụng các công cụ được cung cấp trên website để nộp thuế.
 • Nộp qua bưu điện: Người làm doanh nghiệp cũng có thể thực hiện việc nộp quyết toán thuế TNDN qua bưu điện bằng cách in biên lai và chuyển khoản cước mức phí quy định.

5. Kết Luận

Việc nộp quyết toán thuế TNDN năm 2023 là một yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của người làm doanh nghiệp. Bằng cách đúng hạn nộp thuế TNDN và tuân thủ các quy định về việc nộp quyết toán thuế, người làm doanh nghiệp sẽ được đảm bảo quyền lợi lớn hơn và tránh bị trừ phạt.

0838.386.486 gọi điện thoại