Giáo trình Phân tích tài chính cho Doanh nghiệp

Giáo trình Phân tích tài chính Doanh nghiệp là một tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý, nhà đầu tư và các cổ đông của doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tài chính của doanh nghiệp. Giáo trình sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về lãnh đạo tài chính, tổng hợp và phân tích các khoản thu nhập, chi phí hàng hóa, chi phí nhân công, các khoản công cụ và quản lý tài sản và vốn của doanh nghiệp.

Giới thiệu tổng quát về phân tích tài chính

Phân tích tài chính được sử dụng để tổng hợp các tài liệu dữ liệu tài chính của một doanh nghiệp. Phân tích tài chính là khả năng của các nhà quản lý cổ đông đánh giá tài chính, đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp. Phân tích tài chính còn giúp các nhà quản lý suy ra được những kết luận về khả năng ảnh hưởng của một hành động nào đó tới các nhóm đối tượng cũng như cơ hội của doanh nghiệp.

Các khoản thu nhập

Để sử dụng giáo trình Phân tích tài chính Doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu rõ về các khoản thu nhập của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập có thể bao gồm:

 • Thu nhập bán hàng: bao gồm cả các lợi nhuận từ việc bán hàng của doanh nghiệp.
 • Thu nhập từ các dịch vụ sau bán hàng: bao gồm những dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng như dịch vụ bảo hành, bảo trì và dịch vụ khám chữa.
 • Thu nhập khác: bao gồm các thu nhập từ các hoạt động khác của doanh nghiệp như từ phí việc ứng tuyển và thu phí liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm phục vụ cho doanh nghiệp.

Các Chi phí hàng hóa

Một yếu tố quan trọng khác để xác định tài chính của doanh nghiệp là các chi phí hàng hóa. Các chi phí hàng hóa có thể bao gồm:

 • Chi phí nhập hàng: bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua hàng như phí vận chuyển, chi phí tài chính.
 • Chi phí hàng bị hư hỏng: bao gồm các chi phí để thay thế hàng hư hỏng.
 • Chi phí nhà cung cấp: chi phí liên quan đến các nhà cung cấp hàng hóa chính của doanh nghiệp.

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công là một cột mốc quan trọng khi phân tích tài chính của một doanh nghiệp. Chi phí nhân công bao gồm một loạt các chi phí liên quan đến việc thuê và hiệu quản lý nhân viên trong công ty cũng như các hoạt động khác liên quan đến nhân công như:

 • Chi phí lương nhân viên: bao gồm lương cũng như các chế độ bảo hiểm và hỗ trợ nhân viên.
 • Chi phí lao động thời vụ: chi phí các thuê nhân viên thời vụ hoặc tạm thời.
 • Chi phí huấn luyện nhân viên: bao gồm chi phí giao tiếp, bằng cấp và hỗ trợ nhân viên.

Các khoản công cụ và quản lý tài sản

Để xác định tài chính của một doanh nghiệp, bạn cũng phải có một cái nhìn tổng quan về các khoản công cụ và quản lý tài sản của doanh nghiệp. Các khoản công cụ và quản lý tài sản có thể bao gồm:

 • Chi phí nhà đất và xây dựng: bao gồm các chi phí liên quan đến sử dụng nhà đất, xây dựng và bảo trì nhà đất của doanh nghiệp.
 • Chi phí sử dụng phương tiện vận chuyển: bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua, sử dụng và bảo trì các phương tiện vận chuyển.
 • Chi phí thiết bị: bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua và sử dụng các loại thiết bị như máy tính, máy in và điều khiển.

Giáo trình Phân tích tài chính Doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu về các khoản thu nhập, chi phí hàng hóa, chi phí nhân công và các khoản công cụ và quản lý tài sản của doanh nghiệp. Đồng thời, giáo trình cũng sẽ giúp bạn hiểu về các luật tài chính để giúp doanh nghiệp lựa chọn được các giải pháp tài chính tối ưu nhất.

0838.386.486 gọi điện thoại