Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thêm vào những động lực thường nhận để tự do kiếm lợi nhuận cho bản thân, các doanh nhân hiện đại đã biết rằng thành lập một hộ kinh doanh cá thể (Sole Proprietorship) sẽ là cách tối ưu để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, để thành lập một hộ kinh doanh cá thể, có những điều kiện chính mà doanh nhân cần phải tuân thủ để hợp lệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các điều kiện cần thiết để thành lập cá thể hộ kinh doanh.

1. Đăng kí tên hộ kinh doanh

Khi đã quyết định thành lập một hộ kinh doanh cá thể, đầu tiên các doanh nhân phải đăng kí bản quyền tên hộ kinh doanh của họ ở sở kế hoạch và đầu tư của tiểu bang. Tên hộ kinh doanh sẽ phải đủ dài và không trùng với bất kỳ công ty thành lập, thành lập hay hợp tác giao lưu bất kỳ ở Việt Nam. Điều này còn cần đảm bảo rằng tên hộ kinh doanh không được giống như tên của bất kỳ email nào, trang web hoặc tên của thương hiệu nào khác.

2. Làm thủ tục đăng kí hộ kinh doanh

Sau khi đã đặt tên hộ kinh doanh, các doanh nhân cần phải điền vào các biểu mẫu cần thiết để đăng kí hộ kinh doanh và làm thủ tục liên quan ở sở kế hoạch và đầu tư của tiểu bang. Các biểu mẫu này sẽ yêu cầu doanh nhân cần cung cấp các thông tin cơ bản về hộ kinh doanh của họ, bao gồm:

  • Tên hộ kinh doanh;
  • Địa chỉ hộ kinh doanh;
  • Thời gian bắt đầu hoạt động kinh doanh;
  • Mô tả chi tiết hoạt động kinh doanh;
  • Tên của người liên lạc của hộ kinh doanh.

3. Xem xét các yếu tố nhà nước

Khi đã đăng kí hộ kinh doanh cá thể, doanh nhân bắt buộc phải theo dõi các yếu tố nhà nước như thuế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường, pháp lý và các quy định của luật pháp hiện hành. Điều này cũng cấp cho họ quyền của lập trường luật cho hộ kinh doanh của họ và giữ cho hộ kinh doanh trên con đường thành công.

4. Tạo hồ sơ hợp lệ

Hộ kinh doanh cá thể cần tạo ra hồ sơ hợp lệ bao gồm các biểu mẫu bán hàng, hợp đồng, các thư đề nghị chấp thuận, tài liệu đầu tư, công văn, các tài liệu liên quan đến mục đích kinh doanh của họ. Người quản lý hộ kinh doanh cũng nên chuẩn bị một bộ sưu tập và tài liệu xây dựng chiến lược kinh doanh hoặc nhằm mục đích phát triển hộ kinh doanh.

5. Xây dựng đội ngũ có tài

Cuối cùng, những doanh nhân bắt đầu một hộ kinh doanh cá thể nên tìm kiếm những nguồn nhân lực có tài. Doanh nhân cần tìm một đội ngũ làm việc hiệu quả để có thể phát triển kinh doanh và phát triển thương hiệu của họ. Các nhân viên nên được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh của doanh nhân, phải có những năng lực sẵn sàng ứng phó với thời gian tốt nhất có thể, tốt cơ sở làm việc và có khả năng hợp tác với các đối tác diễn ra hợp lý.

Tóm lại, một hộ kinh doanh cá thể hợp lệ cần phải tuân theo những điều kiện trên đây. Các doanh nhân đầu tiên phải đăng kí bản quyền tên hộ kinh doanh ở Sở Kế hoạch và Đầu tư của tiểu bang. Tiếp theo, họ phải làm thủ tục liên quan để đăng kí hộ kinh doanh. Các doanh nhân còn cần xem xét các yếu tố nhà nước, tạo hồ sơ hợp lệ và xây dựng đội ngũ có tài. Nếu các điều kiện này đều được thực hiện, hộ kinh doanh cá thể sẽ được phép thành lập và phát triển hợp lý.

0838.386.486 gọi điện thoại