Điều Kiện Mở Văn Phòng Luật Sư

Việc mở một văn phòng luật sư đòi hỏi những điều kiện cụ thể để đảm bảo các luật sư cung cấp dịch vụ nhượng quyền có kinh nghiệm và hiệu quả. Bên dưới là một số tiêu chuẩn có thể giúp người sở hữu văn phòng luật sư của mình áp dụng mọi điều kiện mở văn phòng luật sư một cách hiệu quả:

Tối thiểu Quyền Đối Với Luật Sư

 • Luật sư phải đăng ký với hội của luật sư của quốc gia/tỉnh/thành phố.
 • Luật sư phải được cấp giấy phép kinh doanh cụ thể của luật sư bởi hội của luật sư.
 • Luật sư phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nghiên cứu pháp lý nào đó bởi hội của luật sư.
 • Cần trang bị văn phòng luật sư với một trong các yếu tố sau: thiết bị văn phòng và biểu mẫu pháp lý.

Đặc Điểm Hành Vi Đối Với Luật Sư

 • Luật sư phải tuân thủ mọi quy định của luật pháp và các thỏa thuận với bên thứ ba.
 • Luật sư phải bảo vệ lợi ích của người khác, trừ trường hợp không thể thực hiện.
 • Luật sư phải cung cấp lời khuyên có thể tính đến lợi ích hợp lý.
 • Luật sư cũng cần tránh các hành vi như gian lận, cố ý làm lỗi và không có hai người ủng hộ.

Tài Chính Và Chi Phí

 • Phí đăng ký và cấp phép của luật sư sẽ phụ thuộc vào quốc gia/tỉnh/thành phố.
 • Luật sư sẽ phải chi trả những chi phí lần lượt cho văn phòng luật sư của mình như chi phí thuê nhà, mua vật dụng văn phòng, trả lương nhân viên và các chi phí khác.
 • Hội của luật sư cũng đòi hỏi các luật sư cần thanh toán mức đóng góp hàng năm vào giải quyết vấn đề của hội.

Lái Xe Và Bảo Hiểm Luật Sư

 • Luật sư cần phải có bằng lái xe và bảo hiểm tham gia giao thông đường bộ.
 • Luật sư cũng cần có bảo hiểm của luật sư để đảm bảo an toàn của luật sư và các khách hàng.
 • Bảo hiểm luật sư bao gồm bảo hiểm và bảo hiểm trách nhiệm của luật sư đối với khách hàng.

Tổng hợp, điều kiện mở văn phòng luật sư bao gồm tối thiểu quyền lợi của luật sư, đặc điểm hành vi, tài chính và chi phí, lái xe và bảo hiểm luật sư. Việc đáp ứng những điều kiện này sẽ giúp luật sư cung cấp dịch vụ nhượng quyền hiệu quả.

0838.386.486 gọi điện thoại