Điều Kiện Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Gia Đình

Việc đăng ký kinh doanh hộ gia đình là một việc nhắc đến những nghĩa thuộc về tài sản của một hộ gia đình. Cũng như nhiều quyền lợi hợp pháp khác, cần phải đáp ứng đúng các điều kiện của luật pháp hiện hành. Việc đăng ký doanh nghiệp hộ gia đình tại Việt Nam cũng không ngoại lệ, cần phải đáp ứng đủ các điều kiện về nhân sự, vốn điều lệ và mô hình kinh doanh.

1. Vốn Điều Lệ

Vốn điều lệ là các vốn của hộ gia đình đã được thực hiện hợp pháp, sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam, vốn điều lệ của doanh nghiệp hộ gia đình phải đủ và tối thiểu là 200 triệu VNĐ.

2. Độ Tuổi

Khi đăng ký doanh nghiệp hộ gia đình, cả hai vợ chồng phải có độ tuổi từ 18 trở lên. Để đăng ký thành công, người nhận quyền phải có cùng độ tuổi và các điều kiện khác về địa vị, tính cách, tình trạng hôn nhân trước đây và hợp đồng.

3. Gợi Ý Kinh Doanh

Hộ gia đình phải có một gợi ý kinh doanh rõ ràng và tổng thể. Các gợi ý kinh doanh nên bao gồm những nhận định hoặc ý tưởng cụ thể về các sản phẩm, dịch vụ, mục đích và phương pháp thực hiện. Ví dụ như có thể là kinh doanh thời trang cổ điển hoặc bán thuốc bảo vệ thực vật.

4. Nhân Sự

Thanh tra kinh doanh hộ gia đình cũng cần phải quan tâm đến những điều kiện về nhân sự. Trong một doanh nghiệp hộ gia đình, vợ chồng hoặc cặp vợ chồng được coi là người sở hữu. Các thành viên trong hộ gia đình khác cũng có thể đóng góp vào doanh nghiệp nhưng họ không thể được xem là người sở hữu.

5. Các Yếu Tố Bên Ngoài

Bên cạnh điều kiện trên, để đăng ký kinh doanh hộ gia đình thành công, bạn cũng cần phải có các yếu tố bên ngoài. Đó bao gồm các chi phí hợp pháp như lệ phí đăng ký, phí thuế, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và hồ sơ bảo vệ môi trường. Ngoài ra, hộ gia đình cũng cần có nhà, nhận định về kinh doanh của các quận và thành phố, và tìm được một địa điểm hợp pháp để tiến hành hoạt động kinh doanh.

Tổng hợp các bước trên, hai vợ chồng cần phải đảm bảo rằng họ đều có độ tuổi trên 18, có vốn đầu tư hợp lệ, cần phải có gợi ý một mô hình kinh doanh và các yếu tố bên ngoài như nhà, địa điểm kinh doanh, lệ phí thuế và bảo hiểm nhân thọ mới có thể đăng ký hoạt động kinh doanh hợp pháp.

0838.386.486 gọi điện thoại