Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Gia đình, cá nhân đều có thể tự lập một đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể để được cấp giấy phép kinh doanh. Để đăng ký thành công, bạn cần phải thực hiện một số bước cơ bản, bao gồm cả các biện pháp phòng chống thủ công và thuê một luật sư để đảm bảo quyền của bạn.

Tạo và Xác Nhận Tên Kinh Doanh

Tên kinh doanh của bạn phải là duy nhất và riêng biệt khỏi các công ty hoặc một thương hiệu nào khác. Bạn có thể truy cập trang web của Bộ Tư pháp hoặc của bang/tiểu bang bạn đang kinh doanh để kiểm tra tên có hợp lệ hay không. Kết quả tra cứu này sẽ thể hiện nếu tên kinh doanh bạn đã từng được đăng ký hoặc đã được bảo vệ bởi một công ty khác.

Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Sau khi đã tạo thành công tên kinh doanh, bạn cần điền vào các hồ sơ đăng ký kinh doanh với các thông tin như:

  • Tên cá nhân hoặc tên công ty đăng ký.
  • Địa chỉ.
  • Mô tả chi tiết về ngành nghề.
  • Thông tin liên hệ.
  • Bản sao của thông tin thuế.

Hồ sơ này có thể được hoàn thành một cách tự động trên các trang web của các bang/tiểu bang hoặc bạn có thể điền vào một biểu mẫu sẵn có trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Chống Thủ Công

Để đăng ký kinh doanh hộ cá thể, bạn cũng cần thực hiện các biện pháp phòng chống thủ công như:

  • Chữ ký bản ghi nhớ để tham gia vào kinh doanh.
  • Kê khai mục đích của kinh doanh.
  • Hợp đồng đối với những người đối tác trong kinh doanh.
  • Thông báo cho cơ quan quản lý thuế về kinh doanh của bạn.

Thuê Một Luật Sư

Để thực hiện đơn đăng ký kinh doanh thành công, bạn nên thuê một luật sư chứng thủ các biện pháp phòng chống thủ công, xác nhận tên kinh doanh và xác thực thông tin trong hồ sơ đăng ký. Thông qua việc thuê một luật sư, bạn sẽ được tư vấn về những quyền lợi và biện pháp pháp lý khác liên quan đến kinh doanh hộ cá thể.

Nộp Hồ Sơ Đăng Ký

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, bạn nộp hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí vào cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn. Thông tin về lệ phí có thể được tìm thấy trên trang web của các bang/tiểu bang hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được bản giấy chứng nhận để có thể bắt đầu kinh doanh hộ cá thể. Việc lập đơn đăng ký kinh doanh hộ cá thể cũng có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua trang web của các bang/tiểu bang hoặc cung cấp một số dịch vụ tư vấn hỗ trợ đăng ký kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại