Công Ty Mới Thành Lập: Hướng Đến Thành Công

Những công ty mới thành lập đang làm cho thế giới kinh doanh ấm áp hơn bao giờ hết. Họ đã được chế tạo bởi những người có sứ mạng để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ và các mô hình kinh doanh mới mẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về các yếu tố cần có để tạo nên một công ty mới thành lập thành công.

1. Định Hướng

Tất cả các công ty cần có mục tiêu, sứ mạng và giá trị để hướng đến thành công. Định hướng cần được thể hiện rõ ràng trong công ty của bạn; rằng bạn sẽ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nào, đến đâu, tại sao. Định hướng của bạn sẽ giúp định nghĩa chiến lược kinh doanh ai đó, những nguyên tắc, những giá trị tốt nhất và nhấn mạnh nguồn cốt lõi của công ty. Cụ thể định hướng có thể bao gồm:

 • Sứ mạng: Điều gì bạn đang cố gắng làm?
 • Mục tiêu: Đâu là mục tiêu?
 • Giá trị: Bạn có tạo ra giá trị nào?
 • Khách hàng: Đối tượng khách hàng của bạn là ai?
 • Phạm vi địa lý: Đâu là phạm vi địa lý của công ty của bạn?

Bằng cách cung cấp một định hướng đề ra, bạn có thể đảm bảo rằng công ty của bạn sẽ phát triển hợp lý hơn và có thể tăng trưởng nhanh hơn.

2. Người Lãnh Đạo

Người lãnh đạo là những người cung cấp chỉ huy cho công ty. Họ có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc của công ty hay cố vấn. Người lãnh đạo nên có kỹ năng quản lý và kinh doanh, asertive mạnh mẽ, có khả năng giải quyết vấn đề và phản ứng nhanh. Họ là những người quyết định những gì cần được làm, những gì bị hủy bỏ và những gì đang được thực hiện. Người lãnh đạo cần phải có sự tôn trọng, hướng dẫn và khuyến khích cho những người làm việc theo hướng mục tiêu đã đề ra.

3. Nguồn Lực

Ngoài bộ lãnh đạo, công ty cần có nhân sự và nguồn lực để hoạt động hiệu quả. Các nhân sự nên có trình độ chuyên môn cao, năng lực và suy nghĩ sáng tạo. Họ cũng nên có thân thiện, sẵn sàng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Nguồn lực khác bao gồm các phương tiện truyền thông, cơ sở hạ tầng, thiết bị, trang thiết bị và quản lý rủi ro.

4. Chiến Lược Kinh Doanh

Chiến lược kinh doanh cần được tạo ra để tối ưu hóa hiệu quả của công ty. Chiến lược nên được thực hiện bởi những người có kỹ năng và kinh nghiệm về kinh doanh. Chiến lược nên được tạo ra bởi sự hợp tác giữa những người có quyền lực trong các bộ phận (Bộ phận Quản lý, Bộ phận Kinh doanh và Bộ phận Kế toán).

Chiến lược kinh doanh nên bao gồm những điều sau:

 • Sản phẩm và dịch vụ: Sản phẩm và dịch vụ nào bạn sẽ cung cấp.
 • Phạm vi địa lý: Địa lý nào sẽ bị ảnh hưởng bởi công ty của bạn?
 • Kịch bản kinh doanh: Bạn cần xây dựng một kịch bản kinh doanh cho công ty.
 • Phương pháp quản lý: Phương pháp quản lý nào bạn sẽ sử dụng?
 • Phát triển nguồn lực: Phát triển nguồn lực nào để tối ưu hóa hiệu quả của công ty?

5. Kế Hoạch Tài Chính

Một kế hoạch tài chính cần được xây dựng để tối ưu hóa chi phí và tài chính của công ty. Kế hoạch tài chính nên bao gồm các nội dung sau:

 • Kinh phí: Các chi phí kinh phí nên được thống nhất.
 • Lãi vay: Những lãi vay nào cần được đóng trước?
 • Quản lý lương: Các quy trình quản lý lương cần được lập ra.
 • Hợp đồng: Có những hợp đồng nào cần được thiết lập?
 • Hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng nào cần được bố trí?

Với những yếu tố cơ bản cần có, công ty của bạn sẽ là một công ty mới thành lập thành công! Lợi ích của một công ty mới thành lập sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới, tạo ra các mô hình kinh doanh mới và giải quyết vấn đề hiện tại.

0838.386.486 gọi điện thoại