Cách thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Dự án thành lập một doanh nghiệp có thể là một quá trình phức tạp và thời gian đòi hỏi. Để đề xuất một doanh nghiệp, bạn cần phải tham khảo các quy định và thủ tục liên quan bắt buộc để tham gia trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tổng thể của các bước cần thực hiện khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

1. Xuất trình giấy phép để thành lập doanh nghiệp

Để bắt đầu thủ tục thành lập doanh nghiệp, bạn cần xuất trình giấy phép từ cơ quan thuế của bạn. Giấy phép này sẽ bao gồm các thông tin cần thiết như:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở.
 • Số đăng ký doanh nghiệp.
 • Một mô tả ngắn gọn về các mục đích của doanh nghiệp.
 • Mức thuế thu nhập cá nhân.

Giấy phép của bạn sẽ được cấp trong vòng năm ngày từ khi bạn đệ trình yêu cầu.

2. Xác định tài sản bảo đảm

Sau khi bạn nhận được giấy phép, bạn cần phải xác định tài sản bảo đảm. Bạn cần cung cấp các thông tin sau:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở.
 • Tài sản bảo đảm (ví dụ: nguyên vật liệu, vật chất, nhân lực v.v).
 • Số đăng ký vốn điều lệ.

Tài sản bảo đảm của bạn phải đáp ứng các yêu cầu được xác định trong luật thành lập doanh nghiệp của bạn. Để đảm bảo rằng bạn cung cấp đầy đủ thông tin, nên liên hệ với một chuyên gia luật để được hỗ trợ khi thực hiện thủ tục này.

3. Chịu trách nhiệm pháp lý

Khi việc thành lập doanh nghiệp được hoàn thành, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp. Bạn sẽ phải làm đúng theo các yêu cầu về quản lý, tài chính và pháp luật của doanh nghiệp. Điều này bao gồm các thủ tục như thực hiện các báo cáo tài chính năm này, lập quy hoạch tài chính, xử lý hồ sơ thuế và lập bản kênh pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Tiến hành đăng ký lịch sử

Cuối cùng, bạn sẽ cần phải tiến hành đăng ký lịch sử cho doanh nghiệp. Điều này cần thực hiện ngay sau khi nộp giấy phép. Thông tin chính sẽ bao gồm các mục sau:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở.
 • Chủ doanh nghiệp.
 • Số đăng ký doanh nghiệp.
 • Mức thuế thu nhập cá nhân.

Đăng ký lịch sử của doanh nghiệp là bước cuối cùng trong quá trình thành lập một doanh nghiệp.

Tổng kết, thủ tục thành lập một doanh nghiệp tại một nước cụ thể có thể đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Việc thực hiện các bước có thể phức tạp và yêu cầu việc tìm hiểu thêm các luật và thủ tục của nước đó. Tuy nhiên, nên theo đúng các thủ tục đã nêu trên đây để giúp bạn thành công trong việc thành lập doanh nghiệp của mình.

0838.386.486 gọi điện thoại