Cách Mở Công Ty: Từ Bước Đầu Tới Bước Cuối

Mở công ty là một quy trình nhất định và phức tạp. Từ tìm hiểu về luật pháp và quy định để tìm hiểu về các dịch vụ của công ty, cũng như các kỹ thuật kinh doanh, lãnh đạo, có thể là khó khăn để hiểu về các quy trình trở thành một công ty. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ, mở công ty có thể là một quá trình đơn giản và đáng tin cậy.

Bước 1: Hợp Pháp hóa Công Ty

Trước hết, bạn sẽ cần phải hợp pháp hóa công ty của mình. Việc này sẽ bao gồm các thủ tục như:

 • Chọn tên và địa chỉ công ty: Bạn sẽ cần phải chọn tên và địa chỉ hợp lý cho công ty của mình.
 • Đăng ký công ty: Khi bạn chọn tên công ty, bạn sẽ cần phải đăng ký công ty của mình với các cơ quan thuế phù hợp.
 • Lấy số đăng ký công ty: Sau khi đăng ký công ty, bạn sẽ nhận được số đăng ký công ty của mình.
 • Tạo logo và thương hiệu: Đây là một bước quan trọng để tạo thương hiệu cho công ty của bạn.
 • Chấp nhận và thực hiện các cam kết pháp luật cần thiết: Điều này bao gồm việc chấp nhận và thực hiện các cam kết pháp luật và thủ tục khác.

Bước 2: Tìm Hiểu Về Quy Định Của Công Ty

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, bạn sẽ cần tìm hiểu về các quy định của công ty của mình. Việc này bao gồm các thủ tục như:

 • Tích hợp công nghệ và hệ thống mạng: Trong bước này, bạn sẽ cần phải tích hợp công nghệ và hệ thống mạng để công ty của bạn có thể hoạt động bình thường.
 • Tạo quy tắc và nội quy của công ty: Bạn cần phải tạo ra các quy tắc và nội quy của công ty để đảm bảo rằng các quy tắc được thực hiện.
 • Tạo hợp đồng cá nhân và công ty: Việc này bao gồm tạo các hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhân viên và hợp đồng cá nhân và công ty để bảo vệ quyền lợi của nhân viên và công ty.
 • Quản lý nguồn lực: Việc này sẽ bao gồm quản lý nguồn lực như nhân sự, lực lượng lao động, tài chính, thời gian và linh hoạt.
 • Quản lý tài khoản bảo hiểm: Điều này bao gồm việc quản lý và đăng ký các tài khoản bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Bước 3: Quản Lý Kinh Doanh

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, bạn sẽ cần tiến hành quản lý kinh doanh của công ty của mình. Việc này bao gồm các thủ tục như:

 • Tạo quy trình làm việc: Bạn sẽ cần phải tạo ra quy trình làm việc cho công ty của mình để đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện theo thứ tự.
 • Chọn nhân viên: Việc này bao gồm chọn nhân viên phù hợp và làm việc với các chính sách lương và điều khoản hợp pháp.
 • Quản lý tài chính: Việc này bao gồm các hoạt động quản lý tài chính của công ty, bao gồm quản lý khoản thu và chi, quản lý các tài khoản ngân hàng, và lập kế hoạch tài chính.
 • Tổ chức sự kiện và bán hàng: Bạn cần phải tổ chức các sự kiện kinh doanh, sự kiện quảng bá thương hiệu, và bán hàng để thu hút khách hàng và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Quản lý thời gian: Bạn cần phải quản lý thời gian của mình và của nhân viên của mình để đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng hẹn và đúng tiến độ.

Bước 4: Phát Triển Kinh Doanh

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ cần phải phát triển kinh doanh của mình bằng các hoạt động quảng bá thương hiệu, quảng cáo, quảng bá trực tuyến, và sự kiện kinh doanh.

 • Xây dựng thương hiệu: Bạn cần phải xây dựng thương hiệu cho công ty của mình bằng cách tổ chức sự kiện kinh doanh, tổ chức sự kiện quảng bá thương hiệu, và thực hiện các chiến lược quảng bá.
 • Quảng cáo trên mạng xã hội: Bạn cần phải tạo các trang quảng cáo trên mạng xã hội để giới thiệu về thương hiệu của mình và thu hút khách hàng mới.
 • Quảng bá trực tuyến: Bạn cần phải thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách thực hiện các chiến dịch quảng bá trực tuyến như quảng cáo trên các trang web, bài đăng trên mạng xã hội, quảng bá trên các bộ máy tìm kiếm, và các chiến dịch quảng bá email.
0838.386.486 gọi điện thoại