Các thủ tục thành lập một Công ty

Khi bạn quyết định thành lập một công ty, có rất nhiều những thủ tục cần thực hiện để hoàn thành công việc. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục thành lập công ty của mình.

1. Xác định hình thức công ty

Để thành lập một công ty, bạn cần phải quyết định hình thức của công ty của bạn. Có rất nhiều hình thức công ty khác nhau như:

  • Công ty Cổ phần (Cty CP): là một hình thức công ty phổ biến nhất, hợp pháp với số lượng vốn đầu tư của các cổ đông chia sẻ hợp lý và minh bạch.
  • Công ty liên doanh (Cty LD): một hình thức công ty được tạo ra bởi hai đối tác hoặc nhiều hơn cùng chia sẻ vốn đầu tư.
  • Công ty Gia đình (Cty GD): là một hình thức công ty nhỏ được thành lập bởi một gia đình duy nhất với vốn đầu tư ít.

2. Viết Điều lệ của công ty

Khi bạn đã quyết định hình thức của công ty của mình, điều kỳ quan trọng là bạn cần phải viết điều lệ của công ty. Điều lệ của công ty ghi lại các quy định, quyền lợi của các cổ đông, các nhiệm vụ và trách nhiệm của quản trị để bảo vệ lợi ích của công ty, các cổ đông và những người làm việc trong công ty.

3. Chọn tên công ty

Sau khi viết xong điều lệ, bạn cần phải chọn một tên phù hợp cho công ty của mình. Chọn một tên công ty dễ nhớ, độc đáo và hiểu được nội dung của công ty là một quyết định quan trọng.

4. Đăng ký thủ tục công ty

Khi bạn đã chọn tên công ty, bạn bắt đầu đăng ký thủ tục công ty. Bạn cần điền những thông tin cần thiết như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại,… và cung cấp những giấy tờ liên quan để hoàn thành thủ tục đăng ký.

5. Đăng ký thuế và được tra cứu số thuế

Sau khi xong thủ tục đăng ký công ty, công ty của bạn sẽ được cấp một số thuế để hoàn thành thủ tục đăng ký thuế. Thông qua số thuế này các công ty có thể tra cứu thông tin công ty của họ một cách dễ dàng từ bất kỳ đâu.

Kết luận

Thực hiện các thủ tục thành lập công ty như trên sẽ giúp bạn thành lập công ty của mình một cách hợp pháp và đúng quy trình. Khi bạn hoàn thành các thủ tục thành lập công ty, bạn sẽ có thể bắt đầu kinh doanh và sử dụng lợi ích từ việc thành lập công ty của mình để tạo nên thành công trên con đường kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại