Các Điều Kiện Thành Lập Trung Tâm Tư Vấn Du Học

Thông qua việc thành lập một trung tâm tư vấn du học, việc giúp học sinh đạt được ước mơ đi du học được nâng cao. Tuy nhiên, trước khi thành lập trung tâm tư vấn du học, cần biết các điều kiện thi hành theo luật doanh nghiệp và luật kế toán của Việt Nam. Để thành lập một trung tâm tư vấn du học hợp pháp, người sở hữu cần phải thực hiện các điều kiện sau đây:

1. Đăng Ký Doanh Nghiệp

Để hoạt động hợp pháp, trung tâm tư vấn du học cần đăng ký thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp của Việt Nam. Đối với trung tâm tư vấn du học, mức tối thiểu vốn đăng ký gồm hai món là: vốn đăng ký ở mức 5.000.000 VND1000 cổ phần. Ngoài ra, người sở hữu còn cần phải trình đề nghị bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền để được đăng ký doanh nghiệp.

2. Kiểm Tra Tài Chính

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, người sở hữu cần mở tài khoản trước khi bắt đầu hoạt động. Tài khoản này được mở bởi ngân hàng bên thứ ba để quản lý thu nhập hàng tháng của trung tâm. Ngoài ra, người sở hữu có thể sử dụng tân trường để tính toán lại các khoản thuế và các lệ phí phải trả. Một trung tâm tư vấn du học phải có nguồn tài chính ổn định để đảm bảo công việc của nó được hoạt động một cách ổn định.

3. Chứng Chỉ Phù Hợp

Người sở hữu trung tâm du học cần phải có chứng chỉ liên quan để được phép hoạt động. Họ cần phải nắm vững các kỹ năng và kiến thức liên quan đến tư vấn du học của mình và cấp chứng chỉ hợp pháp để hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần có bảo hiểm xã hội để làm hợp lý tất cả các nhân viên. Nhân viên cũng cần có các chứng chỉ hành nghề hợp lý để hoạt động như một trung tâm tư vấn du học.

4. Thông Tin Quảng Cáo

Để quảng bá trung tâm tư vấn du học của mình, người sở hữu phải cần thiết lập một trang web và có các mạng xã hội để truyền tải thông tin. Họ cũng có thể thiết lập các hình thức quảng cáo khác như báo chí, đăng ký sự kiện, bảng hiệu truyền thông vv…Bên cạnh đó, trung tâm tư vấn du học cũng có thể hợp tác với các trung tâm tư vấn du học khác để quảng bá mình.

5. Pháp Lý Và Hợp Đồng

Ngoài các điều kiện trên, trung tâm tư vấn du học còn cần sắp xếp các hợp đồng pháp lý cho cơ sở vật chất và các nhân viên. Nhân viên cũng cần phải có thỏa thuận làm việc, trong đó có chi tiết về các điều khoản trả lương, điều khoản giờ làm việc v.v.. Trung tâm tư vấn du học cũng cần có sự đồng ý của khách hàng bằng hình thức hợp đồng kể cả các điều khoản về hành vi của khách hàng.

Với sự chuẩn bị kỹ càng và tất cả các điều kiện trên, trung tâm tư vấn du học có thể hoạt động một cách bình thường và hợp pháp.

0838.386.486 gọi điện thoại