Các Điều Kiện Thành Lập Công Ty Tư Vấn Xây Dựng

Trước khi thành lập một công ty tư vấn xây dựng, người nhà đầu tư sẽ cần lưu ý và phải đáp ứng các điều kiện, quy chế cũng như cần phải biết các quyền lợi và các trách nhiệm của bản thân. Phía dưới là các tiêu đề cần thiết và các điều kiện cần đáp ứng trong việc thành lập công ty tư vấn xây dựng.

1. Điều kiện kinh tế

Trước khi thành lập công ty tư vấn xây dựng, người nhà đầu tư cần chuẩn bị một mức vốn đầu tư đủ cao để đảm bảo rằng công ty có thể bắt đầu công việc một cách tốt. Vốn đầu tư cần đủ để chi trả các khoản chi phí hợp lý như chi phí thuê nhân viên, các khoản lãi vay, chi phí đầu tư bổ sung và tất cả các khoản chi phí khác.

2. Điều kiện về tính chất pháp lý

Sau khi chuẩn bị đầy đủ vốn đầu tư, người nhà đầu tư cần tham gia vào các hoạt động pháp lý cần thiết để đăng ký mở công ty tư vấn xây dựng. Người nhà đầu tư cần phải hoàn thành các biện pháp pháp lý bắt buộc để cung cấp các giấy tờ cần thiết như bằng cấp, giấy phép kinh doanh và lệ phí đăng ký.

3. Chứng chỉ chuyên môn

Ngoài việc hoàn thành các biện pháp pháp lý và kinh tế, người nhà đầu tư cũng cần có chứng chỉ chuyên môn tương ứng để xác nhận đủ điều kiện thành lập công ty tư vấn xây dựng. Chứng chỉ chuyên môn là cần thiết để xác nhận các kỹ sư và chuyên gia của công ty có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và những thông tin khác cần thiết để thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng. Các chứng chỉ chuyên môn bao gồm:

  • Chứng chỉ kỹ sư xây dựng
  • Chứng chỉ kỹ sư kết tạo
  • Chứng chỉ kiến trúc sư
  • Chứng chỉ thiết kế nội thất
  • Chứng chỉ thi công lắp đặt

4. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Khi đã hoàn thành các điều kiện pháp lý và chuyên môn, người nhà đầu tư cũng cần phải đồng bộ một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để thực hiện việc tư vấn xây dựng. Ngoài các kỹ sư, kiến trúc sư và thiết kế nội thất, công ty còn cần một số nhân viên nhập liệu, nhân viên quản lý, nhân viên tài chính và giảm giá, kỹ sư thi công lắp đặt và nhân viên tư vấn khách hàng.

5. Bảo đảm và bảo hiểm

Nhà đầu tư cũng cần bảo đảm rằng công ty của họ luôn luôn tuân thủ các quy định của bảo hiểm và bảo đảm. Việc thực hiện các quy định này sẽ đảm bảo rằng công ty luôn luôn thực hiện công việc của nó một cách tuân thủ và an toàn. Bảo đảm sẽ giúp công ty tuyển dụng nhân viên và cấp cho họ một hợp đồng lao động an toàn. Người nhà đầu tư cũng cần đảm bảo rằng công ty là một công ty được bảo hiểm và tích cực đăng ký cho bảo hiểm.

Trên đây là những điều kiện cần thiết và các bước để thành lập công ty tư vấn xây dựng. Việc đáp ứng tốt các điều kiện này sẽ là một trong những công việc cần làm để thành lập một công ty tư vấn xây dựng hoàn thiện và hiệu quả.

0838.386.486 gọi điện thoại