Các Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

Doanh nghiệp hiện đã là một giải pháp hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư nhỏ và trung bình. Khám phá bí mật thành công trong việc thành lập công ty là cần thiết để đảm bảo sự phát triển và thành công của doanh nghiệp ngày càng. Để làm điều này, cơ sở hạ tầng dịch vụ thành lập công ty là tuyệt vời. Dịch vụ thành lập công ty giúp nhà đầu tư tốt dựng một cơ sở hạ tầng hợp lý để xây dựng doanh nghiệp của họ. Để giúp bạn hiểu các dịch vụ thành lập công ty, chúng tôi sẽ đi qua các tiêu đề phụ sau đây:

Đăng ký công ty

Đây có thể là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc thành lập một công ty. Đăng ký công ty sẽ cho phép bạn giữ vững quyền sở hữu công ty của mình và có thể thực hiện các hành động hợp pháp. Việc thành lập công ty có thể kéo dài từ vài tuần đến một số tháng, tùy thuộc vào công ty trực thuộc và quy trình thành lập công ty. Dịch vụ thành lập công ty sẽ giúp bạn hoàn thành nhanh hơn các bước đăng ký và cung cấp bạn một số lợi ích như:

 • Hỗ trợ quy trình thành lập công ty: chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn qua từng bước trong quy trình thành lập công ty, bao gồm cả việc kiểm tra tất cả các thủ tục trước khi thực hiện.
 • Tư vấn thuế: chúng tôi cung cấp các lời khuyên chuyên sâu về thuế, giúp bạn chọn thuế phù hợp nhất cho từng phân khúc doanh nghiệp.
 • Tư vấn bảo mật thông tin: chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ thông tin và bảo đảm rằng công ty của bạn chỉ cung cấp thông tin bảo mật.

Thành lập hội đồng quản trị

Khi thành lập công ty, các chủ doanh nghiệp thường phải thành lập một hội đồng quản trị để giúp điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường gồm các thành viên như giám đốc, thành viên bộ phận quản lý, và các cố vấn sức khỏe. Dịch vụ thành lập công ty có thể giúp bạn:

 • Đề xuất thành viên hội đồng quản trị: chúng tôi sẽ liên hệ và chọn ra các thành viên có thể giúp đỡ bạn điều hành doanh nghiệp của mình.
 • Tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị: chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị và cung cấp môi trường làm việc thuận lợi nhất.
 • Tư vấn quản lý: chúng tôi sẽ cung cấp lời khuyên về quản lý và giúp bạn xây dựng một chiến lược quản trị hợp lý.

Cung cấp văn bản pháp lý

Việc cung cấp văn bản pháp lý là một phần quan trọng của việc thành lập công ty. Văn bản pháp lý cung cấp cơ sở hạ tầng hợp lý để bạn thực hiện các hành động hợp pháp và giúp bảo vệ quyền sở hữu của bạn. Dịch vụ thành lập công ty có thể giúp bạn trong việc làm các văn bản pháp lý, bao gồm cả:

 • Tài liệu cổ đông: các tài liệu cổ đông cho phép công ty chịu trách nhiệm trước các cổ đông và đối phó với bất kỳ tranh chấp pháp lý nào.
 • Hợp đồng thương mại: nó là một loại hợp đồng giữa bạn và bên thứ ba để xác định các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
 • Tài liệu giao dịch: nó là một loại tài liệu mà bạn cần thiết để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Tư vấn pháp lý

Khi thành lập công ty, bạn phải biết rõ và tuân thủ các quy định pháp lý. Bạn cũng cần phải hiểu rõ về luật doanh nghiệp và các mức thuế tương ứng. Dịch vụ thành lập công ty có thể giúp bạn cung cấp lời khuyên chuyên sâu về luật pháp và tư vấn pháp lý về việc thành lập công ty, bao gồm các dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn pháp lý: chúng tôi sẽ cung cấp lời khuyên chuyên sâu về luật pháp và tư vấn pháp lý về việc thành lập một công ty.
 • Hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp: chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong các vấn đề pháp lý, bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp.
 • Dịch vụ thẩm tra pháp lý: chúng tôi sẽ tạo ra các bản văn bản hợp lý để giúp bạn tuân thủ các quy định pháp lý và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Các dịch vụ thành lập công ty là rất quan trọng khi việc thành lập một doanh nghiệp.

0838.386.486 gọi điện thoại