Các bước làm báo cáo thuế hàng tháng

Làm báo cáo thuế hàng tháng có thể rất mất thời gian và khó khăn. Nếu bạn làm đúng các bước làm báo cáo thuế hàng tháng, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành công việc này trong thời gian rất ngắn.

1. Lấy bảng kê thuế

Lấy bảng kê thuế là bước đầu tiên mà bạn phải làm khi làm báo cáo thuế hàng tháng. Bạn cần phải triển khai một số hoạt động khác nhau để lấy bảng kê thuế, bao gồm:

  • Kiểm tra điểm bán lẻ: Đây là cách tốt nhất để lấy bảng kê thuế. Bạn cần đọc biên bản và phải thực hiện tiếp thu thông tin vào bảng kê thuế mỗi tháng.
  • Lấy thông tin từ cơ quan thuế địa phương: Cơ quan thuế địa phương là nguồn nội bộ tuyệt vời để lấy bảng kê thuế.
  • Hỏi ít nhất 5 người bán hàng: Đây là cách tốt nhất để lấy thông tin về doanh số bán hàng tháng.

2. Sắp xếp thông tin

Sau khi lấy được bảng kê thuế, bạn cần sắp xếp lại thông tin theo đúng chuẩn của cơ quan thuế. Thông tin cần sắp xếp bao gồm:

  • Tên cửa hàng: Bao gồm tên đầy đủ của cửa hàng và địa chỉ.
  • Doanh số bán hàng: Bao gồm tổng doanh số bán hàng, tổng số giảm giá và tổng số thuế phải nộp.
  • Chi tiết các khoản thuế phải nộp: Niêm yết chi tiết cho mỗi khoản thuế phải nộp, bao gồm thuế đặc biệt, khoản thuế đã khấu trừ và các khoản thuế khác.

3. Xử lý thuế

Sau khi sắp xếp thông tin, bạn phải tính tổng số tiền thuế đã nhận từ khách hàng cũng như các thuế khác nhau. Bạn cần tính riêng:

  • Tổng số thuế trên từng loại hàng hóa
  • Tổng số thuế trên từng đơn vị thanh toán
  • Tổng số thuế trên từng địa phương

4. Kiểm tra lại báo cáo

Khi bạn đã hoàn thành việc tính toán, bạn cần kiểm tra lại báo cáo trước khi gửi cho cơ quan thuế. Bạn cần kiểm tra mức độ chính xác và độ dễ hiểu của báo cáo. Bạn có thể gửi báo cáo đến một số người tham gia nghiên cứu thị trường để nhận phản hồi.

5. Gửi báo cáo

Bước cuối cùng là gửi báo cáo cho cơ quan thuế. Bạn có thể làm điều này bằng cách gửi email, fax, hoặc bưu điện. Hãy chắc chắn rằng bạn gửi báo cáo trước hạn. Kết quả sẽ được gửi lại bạn một thời gian sau.

Làm báo cáo thuế hàng tháng nghe khó nhưng điều đó thực sự không tốn thời gian khi bạn biết các bước để thực hiện. Đọc bài viết này cẩn thận và thực hiện các bước được liệt kê trên để làm báo cáo thuế hàng tháng nhanh chóng và hiệu quả.

0838.386.486 gọi điện thoại