Bước mở công ty: Từ khám phá đến thực hiện

Có rất nhiều công ty cũng như các doanh nghiệp đã được tạo ra và phát triển năm nay. Nếu bạn định mở một công ty hoặc doanh nghiệp, quá trình bắt đầu vất vả và đầy thách thức. Tuy nhiên, quá trình này cũng là một trải nghiệm khá hữu ích, và ở đây là một hướng dẫn chung rất bổ ích giúp bạn có một công ty tốt hơn:

1. Khám phá và xác định lĩnh vực hoạt động

Đầu tiên, trước khi bạn bắt đầu, bạn cần phải xác định doanh nghiệp hoặc công ty của bạn sẽ phát triển trong lĩnh vực nào. Việc quyết định này sẽ là căn bản cho doanh nghiệp của bạn và sẽ giúp bạn xác định các yêu cầu pháp lý, thuế, nguồn lực và kinh phí cần thiết để mở công ty.

Khi khám phá lĩnh vực hoạt động, bạn cũng cần phải đối chiếu với các công ty có sẵn trong lĩnh vực bạn đang xét để xác định những nỗ lực cần thiết để đạt được thành công trong một lĩnh vực chưa quen thuộc.

2. Xác định các yêu cầu pháp lý và giao dịch

Sau khi bạn đã xác định lĩnh vực của bạn, bạn cần phải đọc các yêu cầu pháp lý để hiểu rõ những gì bạn cần phải làm. Nghiên cứu các yêu cầu, chính sách và các tài liệu liên quan để hiểu rõ quy trình cụ thể của quá trình mở công ty của bạn. Một vài yêu cầu thường bao gồm:

  • Xác định tên công ty
  • Xác định hình thức của công ty
  • Đăng ký với cơ quan thuế
  • Đăng ký với cơ quan bảo hiểm
  • Ghi lại các quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Việc thực hiện tất cả những bước này chính là cách bạn có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn luôn đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và đã tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

3. Xây dựng thương hiệu

Khi bạn đã xem xét và đọc thông tin về yêu cầu pháp lý, bạn cần phải đầu tư thời gian vào xây dựng một thương hiệu. Đây có thể là các dịch vụ sản phẩm, các nội dung hiển thị trên trang web của bạn, cũng như cách bạn giao tiếp với khách hàng.

Làm thế nào bạn muốn người khác nhận thức về doanh nghiệp của bạn? Hãy xây dựng lời giới thiệu ngắn gọn của bạn cho doanh nghiệp của bạn gồm các thông tin cần thiết về lĩnh vực hoạt động cũng như các sản phẩm hay dịch vụ chính của bạn.

4. Nhận trợ cấp và tài chính

Mở một công ty hoặc doanh nghiệp có nhiều chi phí liên quan đến những sản phẩm cũng như các dịch vụ mà bạn cần cung cấp cho khách hàng. Vì vậy, bạn cần phải xác định nguồn tài chính cần thiết để bảo đảm rằng bạn sẽ khởi nghiệp thành công. Bạn có thể nhận trợ cấp từ các nhà đầu tư, bộ phận cấp trên, hoặc xin vay từ ngân hàng.

5. Thực hiện đánh giá và phần mềm

Cuối cùng, trước khi bạn bắt đầu, bạn cần phải thực hiện đánh giá công ty của mình để hiểu rõ điều gì bạn đã làm tốt và điều gì bạn cần cải thiện. Ngoài ra, bạn cần phải cài đặt và thiết lập các phần mềm để quản lý doanh nghiệp của mình như số liệu thu nhập, chấm công, bán hàng, v.v. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ tình hình và hiệu quả của doanh nghiệp cũng như củng cố hệ thống quản lý và kinh doanh hiện tại của bạn.

Những bước mở công ty rất đơn giản và phức tạp, tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần tốn nhiều thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị sẵn sàng. Bằng cách nghiên cứu, bạn có thể biết rõ được những thứ cần làm cũng như cách để thành công. Khi tất cả các bước đã được thực hiện, bạn sẽ được mượn để mở công ty của mình từ nguồn năng lượng và thử thách mới mẻ.

0838.386.486 gọi điện thoại