Bảo hiểm thuế và các yêu cầu cho các công ty mới thành lập

Khi nghĩ đến việc lập công ty hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới thì bảo hiểm thuế là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Làm theo những nguyên tắc bảo hiểm thuế của Nhà nước là một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với bất kỳ công ty nào. Hãy cùng tìm hiểu những qui định bảo hiểm thuế và yêu cầu liên quan đến các công ty mới thành lập.

1. Việc đăng kí thuế

Khi lập công ty, việc đăng kí thuế là bắt buộc. Đối với các công ty mới thành lập, cần có một số thông tin cần thiết để đăng kí thuế. Những thông tin này bao gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Tên người quản lý
 • Thông tin tài khoản ngân hàng
 • Văn bản đầu tư
 • Bằng chứng đã đăng kí công ty

Sau khi đăng kí thuế, công ty sẽ nhận được một số thông tin hệ thống thuế như: Mã số thuế (TIN), Mã số chứng từ thuế (TCCT), v.v.

2. Đăng kí với ủy ban thuế

Sau khi công ty đã được đăng kí thuế, công ty còn cần đăng kí với ủy ban thuế tại các cấp cục bộ. Các bạn cần chuẩn bị một số thông tin cho các ủy ban thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế
 • Giấy đăng kí thuế
 • Tài khoản ngân hàng
 • Tên người quản lý
 • Văn bản đầu tư
 • Giấy phép hoạt động

Sau khi đăng kí, công ty sẽ nhận được một số thông tin phản hồi từ các ủy ban thuế về bảo hiểm thuế và các biện pháp phù hợp với công ty. Ngoài ra, công ty cũng sẽ nhận được một số nội dung chính sách làm của các cấp cục bộ.

3. Xác nhận bảo hiểm thuế

Việc xác nhận bảo hiểm thuế bắt buộc phải được thực hiện bởi Nhà nước. Do đó, công ty mới thành lập cần phải tạo thêm một số thông tin bổ sung như:

 • Thông tin lãnh đạo công ty
 • Thông tin chứng từ công ty
 • Lịch sử hoạt động công ty
 • Các đồng đạo diễn
 • Các thông tin liên quan đến tài sản
 • Thông tin kiểm toán thuế

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, công ty cần phải nộp tờ khai thuế. sau đó công ty sẽ nhận được một số bảng xác nhận về bảo hiểm thuế và các lệ phí liên quan, chứng minh rằng công ty đã thực hiện theo nghiêm ngặt các yêu cầu bảo hiểm thuế của Nhà nước.

4. Thuế quy định

Khi bắt đầu một doanh nghiệp mới, các công ty mới thành lập cũng cần làm rõ thuế nên đóng theo luật. Trong số những thuế quy định, bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế tài nguyên và môi trường
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế tài sản
 • Thuế của các công ty đang hoạt động trên quốc tế

Khi lập công ty, các công ty mới thành lập sẽ bị ràng buộc với các luật thuế và có trách nhiệm đóng thuế theo qui định. Do đó, các công ty mới thành lập cần hiểu rõ về các qui định bao gồm thuế cá nhân, thuế của công ty, thuế tài nguyên và môi trường và các thuế khác.

5. Thực hành bảo hiểm thuế

Trong thực tế, các công ty mới thành lập cần thực hiện một số biện pháp để bảo vệ quyền lợi của công ty và thực hiện thuế theo qui định của Nhà nước. Biện pháp đầu tiên cần làm bao gồm:

 • Ghi chép và lưu trữ tờ khai thuế
 • Xử lý báo cáo thuế hàng tháng
 • Ghi chép và tuân thủ các luật thuế mới
 • Thực hiện kiểm toán thuế hàng năm

Bằng cách thực hiện các biện pháp trên, công ty có thể đảm bảo rằng họ luôn làm đúng và tuân thủ các qui định bảo hiểm thuế của Nhà nước. Bằng cách này, công ty có thể đảm bảo rằng tất cả các khoản thuế đã được đóng đầy đủ theo qui định và công ty có thể bảo vệ sự an toàn tài chính của mình.

0838.386.486 gọi điện thoại