Báo cáo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Các doanh nghiệp mới thành lập đều cần báo cáo thuế hàng tháng, hàng năm cho các cơ quan quản lý thuế. Để bảo đảm báo cáo thuế một cách chính xác và đầy đủ, các doanh nghiệp mới thành lập cần phải hiểu rõ các yêu cầu của cơ quan thuế. Để giúp doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo thuế một cách chính xác, ở đây là một hướng dẫn chi tiết về cách báo cáo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập.

1. Hiểu về các loại thuế

Để báo cáo thuế một cách chính xác, doanh nghiệp mới thành lập cần phải hiểu rõ các loại thuế phù hợp với họ và đồng thời quản lý các loại thuế này trong mọi hoạt động kinh doanh của họ. Các loại thuế phổ biến nhất được áp dụng cho doanh nghiệp là:

  • Thuế thu nhập cá nhân (PIT): dành cho những người có nguồn thu nhập cụ thể như các lao động viên, hợp đồng viên, nghệ sĩ và doanh nhân
  • Thuế Doanh thu (CT): dành cho những doanh nghiệp có doanh thu trả thuế phải được lập báo cáo và hoãn lại
  • Thuế Tiêu thụ Đặc Biệt (VAT): dành cho những doanh nghiệp cung cấp một số dịch vụ hoặc hàng hóa đặc biệt và cần phải báo cáo và trả thuế
  • Thuế Từ thiện (GT): cho những doanh nghiệp có thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi năm và cần phải báo cáo và trả thuế

2. Sử dụng một hệ thống quản lý thuế hiệu quả

Một trong những yếu tố quan trọng để báo cáo thuế một cách chính xác là đảm bảo rằng doanh nghiệp có một hệ thống quản lý thuế có thể đảm bảo việc tổng hợp và báo cáo các loại thuế một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý thuế giúp doanh nghiệp tạo ra một kế hoạch thuế cùng các công cụ lưu trữ lâu dài giúp doanh nghiệp báo cáo thuế nhanh chóng, dễ dàng và chính xác tại mọi thời điểm.

3. Báo cáo thuế vào thời hạn

Khi báo cáo thuế, doanh nghiệp mới thành lập cần phải đảm bảo rằng họ làm thủ tục báo cáo thuế trong thời gian quy định của cơ quan quản lý thuế. Để báo cáo thuế đúng thời hạn, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng họ đã có một kế hoạch thuế hằng tháng để giữ được thời hạn báo cáo.

4. Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết

Khi báo cáo thuế, cùng với thông tin thuế, doanh nghiệp cũng cần cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết khác như thông tin tài khoản của doanh nghiệp, thông tin về các loại thuế, bảng kê thuế, hóa đơn thuế, bảng thanh toán trả thuế và thông tin về số tiền thuế trả.

5. Quản lý các phí thu hồi

Khi báo cáo thuế, doanh nghiệp mới thành lập cũng cần phải lưu ý đến việc quản lý phí thu hồi của họ. Đối với một số loại thuế, doanh nghiệp có thể yêu cầu hoàn trả phí thu hồi hoặc giảm miễn thuế thì doanh nghiệp cần cung cấp thông tin và tài liệu chứng minh các khoản miễn thuế để cơ quan quản lý thuế xem xét.

Với việc rành mạch và hiểu rõ các yêu cầu về báo cáo thuế, các doanh nghiệp mới thành lập sẽ dễ dàng trong việc báo cáo thuế một cách chính xác và hiệu quả. Cố gắng việc báo cáo thuế sẽ giảm thiểu việc phải trả thêm thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại