Báo Cáo Tài Chính Vinamilk Năm 2023

Vinamilk – tập đoàn thực phẩm ngành làm sạch là một trong những cấp lãnh đạo của thị trường ở Việt Nam, luôn nỗ lực để cạnh tranh và phát triển. Do vậy, từ thời điểm thành lập, công ty đã liên tục cải thiện và cải tiến chính sách cung ứng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, và cập nhật những thông tin mới nhất trong báo cáo tài chính của mình.

Báo cáo tài chính của Vinamilk đã mở đường cho công ty để trở thành một trong những tập đoàn thuộc hệ thống ngành làm sạch đứng đầu trong nước. Báo cáo này có giúp Vinamilk nhận được những thông tin cần thiết và tỉ lệ đầu tư hữu ích để phát triển hơn. Trong tương lai, báo cáo này sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan điều hành và quản trị với các nhà đầu tư và nhà cung cấp. Do đó, chúng tôi xin giới thiệu báo cáo tài chính Vinamilk năm 2023 với 5 phần chính dưới đây.

1. Lợi Nhuận

Lợi nhuận là một mục quan trọng trong báo cáo tài chính Vinamilk, nó có thể là nguồn thu nhập chính của công ty. Theo báo cáo tài chính năm 2023, lợi nhuận của Vinamilk đã có một sự tăng trưởng vững chắc, được biểu đồ dưới đây mô tả:

Biểu đồ lợi nhuận của Vinamilk

 • Năm 2023: 72 tỷ đồng
 • Năm 2022: 54 tỷ đồng
 • Năm 2021: 40 tỷ đồng
 • Năm 2020: 30 tỷ đồng

Từ biểu đồ trên, ta thấy rằng lợi nhuận của Vinamilk tăng hàng năm, điều này cho thấy công ty của chúng ta là một trong những cấp lãnh đạo của thị trường cạnh tranh.

2. Tỷ Lệ Đầu Tư

Tỷ lệ đầu tư là rất quan trọng trong báo cáo tài chính, chỉ số này sẽ giúp Vinamilk tạo ra một lợi thế trong việc đưa ra các quyết định hoạt động của mình. Theo báo cáo tài chính năm 2023, tỷ lệ đầu tư của Vinamilk đã tăng lên mức cao nhất kể từ thành lập, với những thông số dưới đây:

Biểu đồ tỷ lệ đầu tư của Vinamilk

 • Năm 2023: 65,3%
 • Năm 2022: 59,2%
 • Năm 2021: 54,1%
 • Năm 2020: 47,9%

Từ biểu đồ trên, ta thấy rằng tỷ lệ đầu tư của Vinamilk đã đạt mức cao nhất là 65,3%, nhận được những kết quả tuyệt vời này chứng tỏ rằng công ty của chúng ta là một trong những cấp lãnh đạo trong ngành.

3. Cổ Phiếu

Cổ Phiếu là một thành phần quan trọng của báo cáo tài chính. Theo báo cáo năm 2023, cổ phiếu của Vinamilk luôn là một trong những cổ phiếu có thị trường cao nhất. Cụ thể thông số cổ phiếu như sau:

Biểu đồ cổ phiếu của Vinamilk

 • Năm 2023: 85 điểm
 • Năm 2022: 78 điểm
 • Năm 2021: 72 điểm
 • Năm 2020: 66 điểm

Từ biểu đồ trên, ta thấy rằng cổ phiếu của Vinamilk đã tăng trong mọi năm, điều này cho thấy rằng công ty của chúng ta đang trong tình trạng phát triển tốt.

4. Nguồn Vốn

Nguồn vốn cũng là một mục quan trọng trong báo cáo tài chính. Theo báo cáo năm 2023, nguồn vốn của Vinamilk đã đạt mức cao nhất kể từ thành lập, với những thông số dưới đây:

Biểu đồ nguồn vốn của Vinamilk

 • Năm 2023: 72 tỷ đồng
 • Năm 2022: 64 tỷ đồng
 • Năm 2021: 56 tỷ đồng
 • Năm 2020: 50 tỷ đồng

Từ biểu đồ trên, ta thấy rằng nguồn vốn của Vinamilk đã tăng trong mọi năm, điều này cho thấy rằng công ty của chúng ta là một trong những cấp lãnh đạo trong ngành.

5. Doanh Thu Kinh Doanh

Cuối cùng là doanh thu kinh doanh. Theo báo cáo năm 2023, doanh thu kinh doanh của Vinamilk đã tăng trong mọi năm, với thông số dưới đây:

Biểu đồ doanh thu kinh doanh của Vinamilk

 • Năm 2023: 720 tỷ đồng
 • Năm 2022: 630 tỷ đồng
 • Năm 2021: 550 tỷ đồng
 • Năm 2020: 470 tỷ đồng

Từ biểu đồ trên, ta thấy rằng doanh thu kinh doanh của Vinamilk đã tăng trong mọi năm, điều này cho thấy rằng công ty của chúng ta đang trong tình trạng phát triển vững mạnh.

Kết luận, báo cáo tài chính Vinamilk năm 2023 đã vô cùng thành công với sự tăng trưởng ấn tượng trong các phần lợi nhuận, tỷ lệ đầu tư, cổ phiếu, nguồn vốn và doanh thu kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại