Báo cáo tài chính Tập Đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup là một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tập đoàn đang thực hiện hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như xây dựng, bất động sản, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, siêu thị và thương mại. Bài viết này sẽ phân tích các chi tiết tài chính của Tập đoàn Vingroup.

Tổng quan tài chính

Theo thông tin công bố trên sàn giao dịch chứng khoán, trong năm 2017, tập đoàn Vingroup đã tăng doanh thu lên tới 25,3 tỷ đồng, tăng 35,4% so với năm 2016. Vốn hóa tại thời điểm cuối năm 2017 lên tới 9,5 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2016.

Doanh thu từ các lĩnh vực

Doanh thu từ các lĩnh vực của Tập đoàn Vingroup trong năm 2017 bao gồm:

  • Dịch vụ tài chính: 9,4 tỷ đồng, tăng 41,9% so với năm 2016.
  • Kinh doanh bất động sản: 7,8 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016.
  • Các dịch vụ khác: 5,0 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2016.
  • Xây dựng: 2,9 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm 2016.
  • Thương mại và siêu thị: 0,2 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm 2016.

Hoạt động lãnh lượng

Năm 2017, Tập đoàn Vingroup đã có một số chi tiết hoạt động lãnh lượng như sau:

  • Hạng mục Thu: 25,3 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2016.
  • Hạng mục Chi: 16,7 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2016.
  • Lợi nhuận chưa định kỳ: 8,6 tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2016.
  • Tổng cổ tức: 2,4 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2016.
  • Chi phí lãnh lượng: 5,5 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2016.

Lợi nhuận gộp

Doanh thu từ hoạt động tài chính, bất động sản và các dịch vụ đồng thời với chi phí lãnh lượng thấp và tổng lợi nhuận chưa định kỳ cao, tổng lợi nhuận gộp của Tập đoàn Vingroup trong năm 2017 đã tăng 5,1 tỷ đồng, tăng 45,7% so với năm 2016.

Kết luận

Tổng quan các chi tiết tài chính trên cho thấy rằng, Tập đoàn Vingroup đã giữ được sức mạnh tài chính và chiến lược phát triển hiệu quả. Bằng cách cải thiện lãnh lượng, tăng doanh thu và giảm chi phí, tập đoàn Vingroup đang tạo ra những cơ hội mới để phát triển và tạo dựng một tương lai tối ưu hơn cho công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại