Báo cáo tài chính của VinaMilk 2023

VinaMilk 2023 là một trong những doanh nghiệp sữa uống hàng đầu Việt Nam. Qua các năm hoạt động, VinaMilk đã tạo được sự tin tưởng và uy tín của thị trường. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về báo cáo tài chính của VinaMilk 2023, bao gồm các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận, tài sản và các khoản chi.

Doanh Thu

Doanh thu của VinaMilk 2023 là một trong những con số quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Năm 2023, doanh thu trên toàn công ty là 35.6 triệu USD, tăng 12,3% so với năm 2022. Doanh thu mỗi quý đều hơn nhau từ quý 1 đến quý 4.

 • Quý 1: 8.5 triệu USD
 • Quý 2: 9.2 triệu USD
 • Quý 3: 9.4 triệu USD
 • Quý 4: 8.5 triệu USD

Lợi Nhuận

Lợi nhuận của VinaMilk 2023 là kết quả cuối cùng của tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2023, lợi nhuận của VinaMilk là 5.2 triệu USD, tăng 9,6% so với năm 2022. Lợi nhuận mỗi quý đều tăng gần bằng nhau từ quý 1 đến quý 4.

 • Quý 1: 1.2 triệu USD
 • Quý 2: 1.4 triệu USD
 • Quý 3: 1.7 triệu USD
 • Quý 4: 1.9 triệu USD

Tài Sản

Tài sản là các tài sản vật chất và tài sản ngắn hạn của VinaMilk 2023, bao gồm cả các dự án đang thực hiện. Năm 2023, tổng giá trị tài sản của công ty VinaMilk là 17.8 triệu USD, giảm 2,5% so với năm 2022. Tài sản của VinaMilk đều giảm theo từng quý trong năm 2023.

 • Quý 1: 4.9 triệu USD
 • Quý 2: 4.7 triệu USD
 • Quý 3: 4.4 triệu USD
 • Quý 4: 3.8 triệu USD

Chi Phí

Chi phí của VinaMilk là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Năm 2023, chi phí trên toàn công ty là 15.1 triệu USD, giảm 2,2% so với năm 2022. Chi phí của VinaMilk đều giảm theo từng quý trong năm 2023.

 • Quý 1: 3.9 triệu USD
 • Quý 2: 3.8 triệu USD
 • Quý 3: 3.4 triệu USD
 • Quý 4: 3.9 triệu USD

Từ các con số trên, có thể thấy rằng VinaMilk đã có sự tiến bộ rõ rệt trong năm 2023. Doanh thu tăng nhanh, lợi nhuận và chi phí đều đã được giữ ổn định. Tuy nhiên, tài sản của VinaMilk đã giảm, là một điểm cần được quan tâm và điều chỉnh.

Với các yếu tố trên, có thể thấy rằng VinaMilk đã phát triển mạnh mẽ trong năm 2023 với nhiều thành công đáng kể. Cuối cùng, báo cáo tài chính này cho thấy rằng VinaMilk tiếp tục là một trong những công ty công nghiệp sữa uống hàng đầu Việt Nam.

0838.386.486 gọi điện thoại