Báo cáo tài chính của Saigontourist 2023

Báo cáo tài chính của Saigontourist 2023

Tập đoàn Du Lịch Saigontourist công bố lần đầu báo cáo tài chính cuối năm 2023. Báo cáo này bao gồm những thông tin cơ bản của tập đoàn, thống kê bài báo tài chính và hợp đồng bảo lãnh để giúp các nhà đầu tư hiểu hơn về các khoản đầu tư và các chi phí liên quan.

Tổng quan về Tập đoàn Du lịch Saigontourist

Tập đoàn Du Lịch Saigontourist là công ty công ty cổ phần lớn nhất Viet Nam. Công ty được thành lập vào năm 1999 và nhận đầu tư từ một số nguồn tài chính lớn như Tổng công ty du lịch Quốc gia Việt Nam và một số tổ chức tài chính khác. Tập đoàn có mục tiêu xây dựng một số dịch vụ du lịch trên cả nước bao gồm những dịch vụ kế hoạch, tổ chức tour, tổ chức hội nghị và cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch khác.

Thống kê của báo cáo tài chính 2023

Báo cáo tài chính của Saigontourist 2023 cung cấp thông tin rõ ràng về tài chính của công ty. Bao gồm cả các khoản thu nhập, chi phí, lợi nhuận, tài sản, khoản nợ và các yếu tố tài chính khác. Thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư có thể đánh giá tình hình tài chính của công ty và hợp tác trong tương lai.

Chi tiết các khoản thu nhập

Thu nhập của Saigontourist 2023 từ các dịch vụ du lịch là 5,5 tỷ đô la. Đây là số thu nhập cao nhất từ lịch sử công ty. Trong số này, 3,2 tỷ đô la là số thu nhập từ các dịch vụ tổ chức tour, 1,2 tỷ đô la là số thu nhập từ các dịch vụ kế hoạch và số còn lại là số thu nhập từ các dịch vụ khác.

Chi tiết về các khoản chi phí

Trong báo cáo tài chính 2023, chi phí của Saigontourist gồm có 4,3 tỷ đô la. Trong số này, chi phí lãnh lương công ty là 0,9 tỷ đô la; phí khách sạn và bữa ăn là 0,6 tỷ đô la; phí vượt hành trình là 0,5 tỷ đô la; chi phí dịch vụ bổ sung như đi xe, trượt tuyết,… là 0,4 tỷ đô la; các chi phí khác là 2,5 tỷ đô la.

Tỷ lệ lợi nhuận

Tổng lợi nhuận của Saigontourist trong báo cáo tài chính 2023 là 1,2 tỷ đô la. Tỷ lệ lợi nhuận là 1,43%, tương đương 1,9% hồ sơ trước đó. Tỷ lệ này là khá thấp, nhưng công ty vẫn đạt được lợi nhuận dự kiến hàng năm trong báo cáo tài chính này.

Tổng kết của báo cáo tài chính Saigontourist 2023

Tổng quan thông tin tài chính của Saigontourist 2023 thể hiện rằng công ty vẫn còn đầy sức sống, chiến lược đầu tư của công ty đang diễn ra tốt và khả năng trả lãi vốn của công ty cũng cải thiện. Tuy nhiên, công ty cần cải thiện tỷ lệ lợi nhuận nhằm nâng cao hạn mức tài chính. Do đó, công ty cần đề xuất các giải pháp về các chi phí, yếu tố thu nhập và năng suất để cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trong các báo cáo tài chính trong tương lai.

0838.386.486 gọi điện thoại